Almedalen - 6 juli 2011

TMF:s Daniel Wennick fick uppleva en succé i repris med årets bostadsseminarium – i Almedalen för tredje året i rad. Det finns ingen anledning att betvivla att seminariet och frågan är ett långsiktigt inslag – TMF har blivit en viktig aktör i bostadspolitiken!

För tredje året i rad anordnade TMF ett seminarium om miljonprogrammet 2015 under politikerveckan i Visby även kallad Almedalsveckan. Seminariet var fullsatt med över 80 åhörare med alla politiska färger. Det märktes att bostadsfrågan är het och paneldeltagarna argumenterade mycket passionerat för hur vi ska lösa bostadsbristen och upprustningen av miljonprogrammet, som också är de två bostadspolitiska utmaningarna som har gett upphov till seminariets rubrik: ”Miljonprogrammet 2015 – Hur löser vi den nya bostadskrisen?”. TMF har också tagit fram en rapport med samma rubrik.

Seminariets rubrik rymmer de två största bostadspolitiska utmaningarna. Den första utmaningen är Sveriges demografiska utveckling med stora ålderskullar från slutet av 80- och början av 90-talet som ska ut på bostadsmarknaden de närmaste åren. Senast vi såg så stora ålderskullar var under 40-talet och det ledde till att miljonprogrammet byggdes 1965-1975, när det inom ramen för ett statligt program byggdes över en miljon bostäder.  Upprustningen av miljonprogrammet är den andra stora utmaningen.

Miljonprogrammet står för en fjärdedel av Sveriges bostadsbestånd och är idag i stort behov av upprustning. Det stora upprustningsbehovet inom miljonprogrammet beror på att bostäderna skulle tas fram mycket snabbt för att lösa bostadskrisen och då begicks en hel del misstag. TMF menar att det är ett gyllene tillfälle att renovera miljonprogrammet de närmaste åren. 

Det blev tydligt under seminariet att TMF har blivit en viktig aktör inom den bostadspolitiska lobbyn. Flera av politikerna i panelen hänvisade till tidigare års seminarium och vi kan också se att flera politiker tar våra budskap vidare. Det finns också konsensus kring problemen. Vi är på rätt väg men det är en lång bit kvar eftersom det inte finns särskilt många konkreta förslag för ökat bostadsbyggande som tas upp i riksdagen. De initiativ som tas för ökat bostadsbyggande tas i enskilda kommuner.

Detta tydliggjordes när flera av paneldeltagarna menade att TMF om 15 år skulle arrangera ett liknande seminarium i Almedalen. Det mesta tyder alltså på att det inte var tredje gången gillt som TMF anordnar ett seminarium om bostadskrisen under politikerveckan. I år var det representanter från sex olika medlemsföretag bland de drygt 80 åhörarna och till nästa år välkomnar vi ännu fler medlemsföretag att delta. Låt oss nu tillsammans fortsätta lobba för bostadspolitiska reformer under resten av året.

Daniel Wennick, chef för Bygga, TMF


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se