Almedalen - 7 juli 2011

Cecilia Ask Engström var ansvarig för det första seminarium som hållits om piratkopiering av möbler i Almedalen. Problemet är omfattande, komplext och globalt men hon är ändå nöjd att ämnet såg till att ta plats på den omfattande Almedals-agendan.

”För första gången någonsin lyftes frågan om kopierig av möbler i Almedalen 2011 med TMF och möbelbranschen som initiativtagare. Problemen i branschen är omfattande och stadigt växande, varför vi i våras tog nya krafttag mot kopiorna och lanserade kampanjen ’Inget slår originalet!’. I ett seminarium med samma namn ägnades nittio intensiva minuter i Almedalen åt immaterialrätt och kopiering. Det var också nytt att möbelföretag debatterade upphovsrätten.

Henrik Pontén från Antipiratbyrån, utsedd till Årets lobbyist 2005, gav sin syn på läget i Sverige idag. Han menade att vi har en tillräcklig lagstiftning men att staten inte ser till att den efterföljs. Vidare framhöll han att det råder en skev mediebild i Sverige, där de som sysslar med kopiering lyckas framställa sig själva som offer – som den jagade piraten Johnny Depp i ”Pirates of the Caribbean”.

Piratkopiering och plagiering har funnits under lång tid, tyvärr har också problemet ökat kraftigt de senaste åren. Piratkopiering har blivit en industri som sker inom alla möjliga branscher och omsätter idag uppskattningsvis 1 700 000 000 000 $ .Internet har gjort det mycket enklare att hitta oseriösa producenter och det blir lättare även lättare att nå konsumenter via internet.

Även möbelproducenterna Swedese Möbler och Blå Station var på plats och berättade om hur de råkat ut för kopiering, och det var en besvärande verklighetsbild som framträdde ur deras historier. En verklighet där intrång är vardag, och där företag tvingas genomgå utdragna, kostsamma, rättsprocesser med stora mått av osäkerhet medan plagiatorerna kommer lätt undan. Tyvärr är svårigheterna inte unika för dessa företag. Från flera håll vittnar man om hur problematiskt det är att värna immaterialrätten och många känner sig uppgivna inför situationen.

Det känns dock otroligt viktigt att vi når ut med information om hur möblelproducenternas verklighet ser ut - med en rad intrång och långa processer. Både publik och riksdagsledamöter var förvånade över att det verkligen går till så här i Sverige. Christer Örnfjäder (S) i Näringslivsutskottet sa direkt; ”det här måste vi göra något åt!”
Debuten i Almedalen var lovande men det är lång väg kvar på ett komplicerat och svårlöst problem.”

Cecilia Ask Engström, ansvarig för möbler & inredning, TMF


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se