"Svensk medvind – nu är det läge att satsa"

Den starka ekonomin och den starka exporten ger all anledning för den svenska trä- och möbelindustrin att stärka sin globala position, skriver Leif G Gustafsson, TMF:s vd, i senaste Trä & Möbelforum. För att stärka oss ytterligare krävs ökad kompetens inom flera områden - inte minst numrets tema, innovation.

"Svensk ekonomi fortsätter att gå starkt. Årets andra kvartal steg BNP med 2,3 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. Detta trots oron inom euroområdet, bland annat minskade Spaniens BNP med en procent.

Trots den starka kronan, som fortsätter stärkas, är det främst exporten, som bidrar till BNP-ökningen. Hushållens konsumtion ökade liksom investeringar i näringslivet, exklusive bostäder. Kraftigt minskat nybyggandet av småhus och lägre bostadsinvesteringar bidrog till att bruttoinvesteringarna bara stod för en liten del av BNP-ökningen. Investeringar i bostäder minskade med närmare tio procent under andra kvartalet.

Regeringen verkar inte påverkas av den dramatiskt växande bostadsbristen. När uteblivna investeringar i bostäder drar ned BNP kanske även finansministern reagerar.

Den starka exporten har naturligtvis flera förklaringar. Kvaliteten på våra produkter och tjänster är hög. Svenska företags anseende som pålitliga leverantörer har stärkts i den turbulens som eurokrisen skapat. Krisländernas vanskötta ekonomier har blottat brister även i bankväsendet och minskat förtroendet för deras företag. Läget är utmärkt för att stärka våra positioner på exportmarknaderna.

Vidare spelar ju priset en viktig roll. Våra arbetskraftskostnader är bland de högsta och kronan är mycket stark. Hur kan då exporten öka. Svaret är effektivitet och produktivitet. Tillverkningen automatiseras och flödena effektiviseras. En viktig faktor är också anpassning till kundernas behov och efterfrågan.

Vi möter ofta kommentarer att svenska möbler är så funktionella. Andra argument är vårt miljötänkande och ansvar för arbetsmiljön. För att stärka oss ytterligare krävs ökad kompetens inom flera områden. Temat i detta nummer av Trä & Möbelforum är innovation. Vår industri har mycket att erbjuda dagens ungdomar inom produktutveckling, design, marknadsföring och produktion. Det ställer krav på skolväsendet, att matcha industrins behov med utbildningar som  efterfrågas."

Leif G Gustafsson, vd, TMF


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se