"Björklund på rätt spår"

Jan Björklund slog ett slag för kommunla ungdomslöner när han talade på partiets riksmöte i Västerås. TMF:s förhandlingschef, David Johnsson, tycker folkpartildarens förslag är lovvärt men tycker man ska satsa brett och även inkludera näringslivet. TMF har sedan många år ett avtal för speciella ungdomsanställningar på plats.

"Folkpartiledaren Jan Björklund talade i helgen som gick på partiets riksmöte i Västerås. Han tog bland annat upp ungdomsarbetslösheten och uppmanade kommuner och landsting att gå före – att ge fler ungdomar chansen till ett jobb genom att gå före med att införa och införa ungdomslöner. För de allra flesta är det sannolikt självklart att lön och arbete är bättre än bidrag och inget arbete. Den som får in foten på an arbetsplats har möjlighet att stanna kvar och får dessutom erfarenhet att visa upp för framtida arbetsgivare.

Folkpartiledarens förslag är lovvärt men knappast tillräckligt. För att ungdomslönerna skall få ett verkligt stort genomslag räcker det inte med att som Jan Björklund vända sig till vännerna på kommuner och landsting. För att i realiteten skapa arbetstillfällen och sänka arbetslösheten är det självklart att inte bara vända sig till den kommunala sektorn utan även till näringslivet. Kan man få landets många små- och medelstora företag att anställa bara någon person är stora delar av arbetslöshetsfrågan redan löst.

Inom trä- och möbelindustrin har vi redan gått före. Vi har sedan många år ett avtal för speciella ungdomsanställningar på plats. Syftet är att underlätta inför den kommande generationsväxlingen, att bemöta ungdomsarbetslösheten samt tillgodose företagens ökade behov av medarbetare med kvalificerade yrkeserfarenheter. Avtalet är utbildningsinriktat och kan ge ungdomar upp till 24 år en visstidsanställning upp till ett år. Överenskommelser om lön och introduktionstid utformas lokalt, i övrigt gäller träindustriavtalets regler. Detta innebär alltså att man kan komma överens om andra villkor i till exempel lönefrågan än vad som anges i kollektivavtalet. Tanken är att företagen på så vis skall uppmuntras att anställa unga personer som annars, av olika anledningar, har svårt att få fotfäste på den ordinarie arbetsmarknaden.

Vi är övertygade om att detta är ett bra sätt för parterna att ta sitt ansvar för att erbjuda fler ungdomar möjligheten att få ett första insteg i arbetslivet.. Vi är också övertygade om att det behövs ytterligare åtgärder.

En sådan åtgärd är en reformering av lärlingssystemet som tidigare var en naturlig väg in i yrkeslivet för tidigare generationer av ungdomar.

En annan åtgärd är ju självfallet också att sänka kostnaden för arbetsgivarna för att anställa unga människor.

För att på allvar lösa ungdomsarbetslösheten krävs också att regeringen nu genomför en reform av arbetsmarknadslagstiftningen. Enligt företagen är LAS det största hindret för att få in de som står utanför arbetsmarknaden.

Trä- och möbelindustrin som sektor har varit illa åtgången under de år som först finanskrisen och sedan den nu pågående krisen skapat med en bristande efterfrågan på bostäder och inredningsprodukter. Under de här krisåren har företagens tvingats säga upp många medarbetare, och av de som har fått gå är det en stor andel som är ungdomar. Orsaken här till är arbetsmarknadslagstiftningens beskaffenhet. Med Gemensamma insatser från parter och statsmakter kan vi se till att inte bara få in de unga i arbete, utan också att behålla dem."

David Johnsson, förhandlingschef och vice vd, Trä- och Möbelföretagen


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se