"Stor tillväxtpotential för vår industri"

Just nu pågår en kampanj som ska visa företagens betydelse för landet - "Sverige tar matchen". TMF:s vd ser en oerhörd potential för just den träförädlande industrin där en väldigt liten del består av importerade komponenter. Läs aktuell tidningskrönika från Leif G Gustafsson.

Sverige tar matchen är ett initiativ där TMF deltar. Målet är att i olika aktiviteter som tex annonser, filmer, stortavlor visa vilken avgörande betydelse företagen har för det svenska samhället och vårt välstånd.

Förhoppningen är att det positiva budskapet i Sverige tar matchen ska engagera och intressera. Syftet är att fler skall inse att vårt välstånd är ett resultat av att våra företag är konkurrenskraftiga.

Konkurrensen är knivskarp och varje gång en kund skall välja att köpa en vara är det detsamma som avgörandet i en tävling. Vinnaren tar allt. Företagens intäkter skapar grund för de resurser som krävs för fungerande vård, skola och omsorg. Därför är det viktigt att det är våra företag som tar ordern.

Sverige har mycket konkurrenskraftiga företag, som verkar på många exportmarknader. Sverige exporterar för mer per invånare än USA, Brasilien och Kina tillsammans. Träindustrin är en av de större exportindustrierna. Tillsammans med pappersindustrin svarar man för 11,5 procent av den totala svenska exporten. Läs mer på www.sverigetarmatchen.se

Trä- och möbelindustrins export utgörs av högt förädlade produkter med en mycket liten andel importerade komponenter. Nästan hela förädlingsvärdet är alltså inhemskt, en mycket god affär för Sverige.

En betydande tillväxtpotential för svensk träindustri ligger i att utveckla samverkan mellan sågverken och den förädlande trä- och möbelindustrin. Ju mer vi förädlar i Sverige, desto bättre blir lönsamheten.

Möjligheterna är stora för svenska företag att öka sin export till större delen av Europa. Den kanske största tillväxten finns för industriellt prefabricerade byggsystem i trä. Svensk trähusindustri har kunskapen, men har inte satsat på export i någon större utsträckning. Ett flervåningshus i trä kan byggas på 10 veckor. Motsvarande hus i andra material tar 10 månader att bygga. Trä är det miljövänligaste byggmaterialet och i kombination med industriell tillverkning säkerställs kvaliteten i hela kedjan.

Med svenska metoder kan vi även erbjuda avsevärt bättre energieffektivitet än andra leverantörer i Europa. Made in Sweden är ett mycket starkt varumärke, som kan ge draghjälp även på marknader där svenska produkter inte är så välkända.

Leif G Gustafsson, vd TMF


 


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se