"Efterlängtat innehåll i regeringens ungdomspaket"

Regeringen föreslår en storsatsning på förbättra ungas möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. TMF utbildningsansvarige, Henrik Smedmark, väkomnar satsningen och anser att innehållet är efterlängtat. Läs hans kommentar.

"Regeringen föreslår en storsatsning på förbättra ungas möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Förslaget innebär att 8,1 miljarder satsas under perioden 2013-2016. Satsningen är välkommen, för även om det ekonomiska läget inom många företag just nu är osäkert råder ingen tvekan om att den framtida konkurrenskraften inom industrin är beroende av duktiga medarbetare på alla nivåer.

Flera av förslagen har länge efterfrågas av industrin. Satsningarna på gymnasiala yrkesutbildningar och yrkesvägledning stärker utbildningsväsendets förmåga att ge unga en utbildning som efterfrågas på arbetsmarknaden. De utökade platserna inom Yrkesvux ökar möjligheterna för dem som har valt fel att skaffa sig en utbildning som leder till jobb. Yrkeshögskolan har snabbt blivit en viktig del av industrins kompetensförsörjning. Tyvärr har bristen på medel stoppat många efterfrågade utbildningar. Vi ser därför satsningen i ungdomspaketet som ett steg i rätt riktning."

Henrik Smedmark, utbildningsansvarig TMF


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se