"Bristande resurser till Yrkeshögskolan hotar svensk industri"

Trä- och möbelindustrin är orolig för vad regeringens hantering av Yrkeshögskolan innebär för framtiden och kompetensförsörjningen. Den 9 januari gick följande brev från TMF:s vd till utbildningsminister Jan
Björklund.


"Bristande resurser till Yrkeshögskolan hotar svensk industri"

I samband med införandet av Yrkeshögskolan var TMF genomgående positiva. Dock befarade vi att reformen var underfinansierad, då denna utbildningsform upplevdes som attraktiv av både företag, studerande och utbildare. Tyvärr hade vi rätt.

Trä- och möbelindustrin har ett stort behov av medarbetare med en eftergymnasial utbildning. I många fall är yrkeshögskolan den mest eftertraktade utbildningen. Därför är oron stor bland våra företag att en så liten andel av sökta utbildningar får statsbidrag. Vi har  varit i kontakt med utbildningsdepartementet, som hänvisat frågan till YH-myndigheten, som i sin tur hänvisar till regeringen. Då frågan är av allt för stor vikt för våra medlemsföretag kan vi inte nöja oss med att bollas mellan olika beslutsnivåer. YH-utbildningen behöver långsiktigare finansiering, dels för att kunna utvecklas efter marknadens behov, men även för att ge företagen trygghet i sin planering. Utan den tryggheten är framtida rekryteringar alltför osäkra för att industrin skall kunna planera fortsatt verksamhet i Sverige.

Vi kräver därför att regeringen klargör sina framtida prioriteringar kring Yrkeshögskolan. Kan vi som företrädare för näringslivet lita på att angelägna YH-utbildningar får statsbidrag. Utbildningsfrågan förefaller inom regeringen hanteras som ett särintresse, men är av så avgörande betydelse för att vår lönsamma industri skall kunna fortsätta verksamhet i Sverige. Det får ju i sin tur förödande konsekvenser för landets ekonomi.

Med vänlig hälsning

Leif G Gustafsson, vd

TMF, Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska trä- och möbelindustrin. Totalt sysselsätter industrin ca 40 000 personer och omsättningen överstiger 70 miljarder kronor. Förädlingsvärdet är högt, betydligt högre än fordonsindustrin t.ex. Företagen finns över hela landet, huvudsakligen på mindre orter där de ofta är den tongivande arbetsgivaren.


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se