"Följ Norge och inför husbankslån"

TMF Trähus reagerar starkt på Finansinspektions utspel om att lägga amortering på redan befintligt bolånetak. I en replik påtalar de behovet av långsiktiga regler för finansiering och sparande, för att därmed öka bostadsbyggande. Dessutom tycker TMF Trähus att man ska börja titta på en norsk modell med husbankslån.

TMF förespråkar ett amorteringskrav som skapar en balans långsiktigt, och kortsiktigt erbjuder ett alternativ till bolånetaket för nyproduktion. Rimligen är det vad Finansinspektionen avser - allt annat vore ett dråpslag riktat mot all nyproduktion av bostäder! Att ytterligare höja kapitalkraven för en redan dysfunktionell bostadsmarknad, som levererat lite knappt hälften av bostadsbehovet på marknaden under 20 års tid, är ett hån mot hela debatten gällande bostadsbristen.

För att få igång bostadsbyggandet, få tillbaka förstagångsköparna och minska bostadsbristen, måste vi få ett långsiktigt system för bostadsfinansiering och sparande. Det krävs fler finansieringslösningar än dagens, inte ytterligare hinder. Tröskeln för många är idag för hög med nuvarande bolånetak redan som det är.

I Norge finns det en beprövad modell som innebär att om huset drar ca 20 % mindre energi än regelverket, ges möjligheten till ett så kallat husbankslån. Detta lån ges till ca 2 procents ränta (statslåneräntan plus 0,5 procent) och finansierar från 85 procent upp till 100 procent av hela produktionskostnaden. Detta är ett exempel som stimulerar en rationell, energieffektiv produktion av nya bostäder.
Man kan sätta upp andra kriterier för ett husbankslån som storlek på huset mm. Sverige behöver ett liknande system för att få igång nyproduktionen. Ett husbankslån ska självklart amorteras på rimliga tider. Det är därför viktigt att regeringen samtidigt stimulerar möjligheterna till att spara till sin framtida bostad. Ett skattebefriat bostadssparande skulle på sikt medföra att belåningen minskar och möjligheterna att amortera ökar.

Vi är övertygade om att vi måste skapa ett långsiktigt system för bostadsfinansiering och sparande i Sverige, i likhet med vad som finns i flera andra länder. Alla verkar vara överens om att vi bygger för få bostäder i landet för tillfället. Mot bakgrund av det låga bostadsbyggandet kan rimligtvis nyproduktionen av bostäder inte vara boven i dramat.

Vi förslår ett system med husbankslån, kanske liknande det i Norge, att man inför amorteringsalternativ istället för bolånetak och samtidigt stimulerar ett långsiktigt bostadssparande.

Gustaf Edgren, branschutveckling TMF Trähus
Claes Hansson, ordförande TMF Trähus
Per Gutung, vice ordförande TMF Trähus      


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se