TMF:s utbildningsansvarige: "Välkommen budgetsatsning men det behövs mer”

Regeringen aviserar satsningar på utbildning i vårbudgeten. Medel tillförs för Yrkesvux och arbetsmarknadsutbildning och man avser också att utöka antalet platser på bl.a. ingenjörsutbildningar.  Trä- och möbelindustrin välkomnar satsningarna men efterlyser ändå mer. Läs kommentar från TMF:s utbildningsansvarige Henrik Smedmark.

"En fungerande kompetensförsörjning är avgörande för att våra medlemsföretag ska kunna utveckla sin verksamhet. Trots svåra tider har många företag svårt att hitta kvalificerade medarbetare. Yrkesvux, dvs yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning, är avgörande för att företagen ska kunna hitta yrkesarbetare när fallande tal ifråga om elevkullar samt kraftigt minskat elevantal på gymnasiala yrkesutbildningar gör att gymnasiet blir en allt mer osäker rekryteringsbas.

Vi ser dock med en viss oro på att satsningarna på yrkesutbildning för vuxna nästan uteslutande riktar sig till de grupper som står längst ifrån arbetsmarknaden. Det är självklart viktigt att stödja den gruppen, men vi saknar åtgärder för dem som med relativt enkla insatser kan etablera sig på arbetsmarknaden. Yrkesvux ger dessa möjligheter förutsatt att regelverket möjliggör att unga får en andra chans, även om man klarar gymnasiet.

Tyvärr ser vi idag att många kommuner avvecklar sina yrkesprogram. Den infrastruktur som krävs i form av skolor som kan bedriva utbildningar inom Yrkesvux och arbetsmarknadsutbildning försvinner i snabb takt. Vi hoppas därför att satsningarna på vuxenutbildning kan ge en liten respit.

I en situation där matchningen mellan arbetssökandes kompetens och företagens behov blir allt sämre skulle vi önska oss satsningar inom Yrkeshögskolan. 9 av 10 studerande på Yh-utbildningar får jobb. Utbildningarna bedrivs i nära samverkan med arbetsmarknaden. Utbildningarna är dessutom kostnadseffektiva. Yrkeshögskolemyndigheten menar att man skulle kunna dubblera antalet utbildningsplatser om mer medel tillfördes.

Vi välkomnar därför de satsningar som görs men efterlyser mer för att säkerställa att våra medlemsföretags kompetensförsörjning funderar."

Henrik Smedmark, utbildningsansvarig på TMF


 


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se