TMF svarar Finansinspektionen: "Bolånetaket skadar nyproduktion"

I mitten av november gick Finansinspektionen (FI) och dess vd Martin Andersson, ut med att de släpper amorteringskravet och istället vill tvinga bankerna till mer stabila bolån. TMF har svarat FI i ett öppet brev. "Förutsättningarna för en varierad nyproduktion av bostäder ska rimligen vara neutrala".

Bäste Martin Andersson,
Sedan införandet av bolånetaket vet vi att det som enskild företeelse står för den i särklass största tröskeln för husköp och ett direkt hinder för nyproduktion. Det är en etablerad sanning som samtliga industriellt tillverkande husproducenter av småhus är ense om. Bostadsrättsföreningar har en fördel i sammanhanget eftersom föreningen som sådan besitter ett kollektivt lån kopplat till en avgift och den enskildes belåning för bostadsrätten blir lägre och prövas därefter. Men kontantinsatser på den nivån som det nu talas om kommer sannolikt bli kännbar även för bostadsrättsproduktionen.

En lika etablerad sanning är att 7 av 10 tillfrågade mellan 18-65 år uppger att det mest önskade boendet är en egen villa och den siffran är konstant över åren oavsett vem som utfört enkäten.

Urbaniseringen har fler ansikten, där småhus är en del av den urbana miljön. Så för att tillfredsställa de mångas önskan om boendeform är det orimligt att kväva nyproduktion av småhus till förmån för ett boende som inte är önskvärt för en stor del av befolkningen. Förutsättningarna för en varierad nyproduktion av bostäder ska rimligen vara neutrala. Därtill, och kanske ännu viktigare ska förutsättningarna generellt underlätta nyproduktion då just den låga nyproduktionen är grundproblemet med de höga bostadslånen.

TMF förordar inte amortering som lagkrav, däremot amortering som alternativ till kontantinsats för nyproduktion (för att undvika missförstånd så anser vi att en sund, individuell kreditprövning alltid ska göras oberoende upplägg).

Det görs stora ansträngningar från politiskt håll som långsiktigt avser att förenkla och förbättra förutsättningarna för nyproduktion av bostäder, vilka bolånetaket skadar.

David Johnsson, vd TMF, Trä-och Möbelföretagen
Gustaf Edgren, Branschutveckling TMF, Trä-och Möbelföretagen

Dela: Share Share

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se