3 juni 2013 - Tidningskrönika

Det är snart tio år sedan TMF startade i nuvarande form. Idag är organisationen en respekterad aktör i debatten om de frågor som rör våra medlemsföretag. Det hade vi inte varit om vi bara följt strömmen, menar Leif G Gustafsson i sin vd-krönika i Trä & Möbelforum nr 3/2013.

"Bara döda fiskar följer strömmen. Ett talesätt, som kan illustrera mycket i vår tillvaro, även för företag och organisationer. När omvärlden förändras gäller det att finna sina egna vägar att utvecklas. I en konjunkturnedgång bromsar många in och intar viloläge, medan andra ser möjligheter att utveckla eventuella svagheter så att man står starkare när det väl vänder uppåt. Jag upplevde själv två möbelhandlare som besökte Kina. Den ene såg konkurrensen från Kina övermäktig och reste hem och la ned sin verksamhet. Den andre såg möjligheter när den kinesiska marknaden öppnades och byggde i stället ut sin produktionskapacitet.

Ingenting är sig likt, vi ställs ständigt inför nya hot eller möjligheter. Det gäller även organisationer som TMF. De krav som ställdes för trettio år sedan är kanske inte aktuella idag. Globaliseringen, harmonisering av EU-standarder, LoU, klimatfrågan, socialt ansvar är aktuella områden där helt andra kompetenser efterfrågas. Vi kan inte vara experter på allt, men vår organisation måste ha kunskap att analysera problematiken och driva projekt där vi anlitar rätt expertis.

Vissa uppdrag är tidsatta, t.ex. införandet av CE-märkning av byggmaterial. Det har vi jobbat med i många år och när det börjar gälla den 1 juli i år är i stort sett alla TMF-företag redo.

Andra områden kräver mer långsiktigt påverkande insatser, t.ex. offentliga upphandlingar av kontorsmöbler och piratkopiering av designade möbler. För att motverka korruption vid offentliga upphandlingar har svensk lagstiftning anpassats till direktiven i EU. Det öppnar för nationella tolkningar där TMF kan vara med och påverka. Det kräver att vi noggrant analyserar fakta tillsammans med experter inom området. I detta fall har vi låtit producera en faktarapport, som gör att vi behärskar detaljerna i ämnet.

När det gäller immateriella rättigheter jobbar vi mot möbel- och produktkopiering under devisen ”Inget slår originalet” via olika seminarier och i media. Företeelsen är spridd även i andra branscher och våra aktiviteter uppmärksammas brett och nyligen arrangerade vi en välbesökt hearing i Riksdagshuset. Till mer långsiktiga uppgifter hör även löpande lobbyingarbete för att öka bostadsbyggandet. Många av TMF:s medlemsföretag är direkt beroende av att det byggs fler bostäder. Vårt bostadspolitiska arbete uppmärksammas i media och har fört med sig att vi har en löpande dialog med bostadsministern och hans medarbetare.

Det är snart tio år sedan TMF startade i nuvarande form. Idag är TMF en respekterad aktör i debatten om de frågor som rör våra medlemsföretag. Det hade vi inte varit om vi bara följt strömmen."

Leif G Gustafsson, vd


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se