"En framgångsrik vecka!"

TMF:s färske vd, David Johnsson, hade sin första vecka på posten med Almedalen. David blickar tillbaka på ett framgångsrikt evenemang för TMF - där frågorna successivt får alltmer gehör och tas alltmer på allvar av poltikerna. Och där flera medlemsföretag var engagerade.

"Så var då årets Almedalsvecka över för TMF:s del. För vår och våra medlemsföretags del måste veckan sägas ha varit mycket framgångsrik. Vi har på traditionellt vis arrangerat ett antal seminarier. I år har vi haft aktiviteter på ämnena renovering av miljonprogrammet, finansiering av boende och byggande, möbelföretagens problem med lagen om offentlig upphandling, LOU, samt behoven av yrkesutbildning och rekrytering för industrin. Vi har också medverkat som gäster i ett antal diskussionspaneler och seminarier.

Förutom detta har vi arrangerat flera middagar där politiker, företagare och beslutsfattare träffats. Tillsammans med andra organisationer har vi dessutom arrangerat två synnerligen välbesökta mingel.

Almedalen är på många sätt en märklig organism, icke desto mindre är det ett mycket välfungerande och inbjudande inslag i den svenska demokratin. Ingen annanstans kan man spontant och lika lätt träffa så många beslutsfattare och experter av olika slag. Tillgången till beslutsfattare är stor och de spontana mötena fungerar verkligen.

För vår del är det oerhört glädjande att notera att vi i andras ögon uppfattas som en relevant och seriös samtalspartner vars åsikter tas på största allvar hos ministrar och andra. Detta är en följd av flera års målmedvetet arbete och närvaro. Att vi dessutom i år lyckats locka så många engagerade medlemsföretag att medverka är extra glädjande. Vad vi tycker är en sak, men när företagare av kött och blod säger det tas det emot på ett helt annat sätt.

Jag är för min del övertygad om att vi träffas nästa år, valåret 2014, igen i Almedalen. Ett Almedalen som då dessutom återigen är större än någonsin.

Glad sommar!"

David Johnsson, vd, TMF

Dela: Share Share

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se