TMF värd för europeiskt trähusmöte

2016-09-20

Varje år träffas den europeiska prefabricerande trähusindustrins samarbetsorganisation, EFV (Europäischer Fertigbauverband), för kunskapsutbyte och ventilering av olika branschfrågor.  2016 sker mötet i Stockholm (22-23 september) och TMF står värd.

- EFV drivs enligt en självkostnadsprincip som bygger på att vartannat år hålla i värdskapet och i år är det Sveriges tur, säger Gustaf Edgren, projektledare för trähus på TMF.

- Det här är tredje året som TMF deltar i EFV årsmöten och första året framstod det som om det saknades fokus på vilken eller vilka frågor organisationen tyckte var viktiga. Successivt har dock målen blivit tydligare vilket TMF varit noga med att driva som en förutsättning för fortsatt engagemang.

Svenska marknaden på småhus skiljer sig en hel del från övriga Europa vad gäller marknadsandelar där den svenska industrin är unik. På flerfamiljshussidan däremot har Sverige inte en lika stark position.

EFV har under året ansökt och beviljats medlemskap i Cei-Bois (europeiska sammanslutningen för träbearbetande industrier) – något som lär ge en tydligare målbild för branschens arbete i Bryssel när det gäller trähusfrågor och byggregler. 

Dela: Share Share

Relaterade länkar

Nyhet

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se