Bostadsministern gästar Trä & Teknik

2016-08-10

Bostadsminister Peter Eriksson( MP) kommer att tala på Trä & Teknik-mässan den 6-9 september i Göteborg, där TMF är en samarbetspartner. Ministern efterlyser en tydlig målinriktning för svensk träindustri och vill se fler byggprojekt i trä: "Ur klimatsynpunkt har trä som material väldiga fördelar".

Regeringen vill stödja utvecklingen mot hållbart byggande. Bland annat genom att ta fram mer kunskap om hur byggprocesser påverkar klimatet. Klimatmötet i Paris förordade trä som byggmaterial, sett ur ett livscykelperspektiv. Och under årets Almedalsvecka presenterades en helt ny klimatstudie, gjord av KTH och IVL, där två flerbostadsbyggen jämförs. Det ena, i Sundbyberg, med stomme av massivt trä. Det andra, i Hökarängen, med stomme av betong. Forskarnas slutsats var att utsläppen av klimatgaser från träbyggnationen var hälften så stora som för betongbyggnationen.

- Studier visar också att upp till 80 procent av det totala klimatutsläppet från ett hus sker under byggprocessen. Det är nog väldigt mycket mer än vad man tidigare trott, säger Peter Eriksson.

- Vi har länge fokuserat på att minska energianvändningen under boendet, t ex genom att isolera bättre och använda förnybara energikällor. Men inte till fullo insett att klimatpåverkan kan minskas i själva byggprocessen.

Bostadsministern kan tänka sig olika åtgärder för att öka byggandet i trä. Han hänvisar till ansträngningarna för att få utsläppshandelssystemet på EU-nivå att fungera bättre i varje enskild bransch: cement, stål, aluminium, etc.

- Klimatutsläpp ska kosta, eftersom de är ett problem för samhället. Från regeringens sida vill vi driva frågan om hållbart byggande. Boverket kan göra det på olika sätt. Men framförallt har kommunerna genom sitt ansvar för planfrågor möjlighet att t ex styra mot ett ökat byggande i trä.

Peter Eriksson välkomnar även en ökad dialog och samverkan mellan träindustrins parter.

- Vi behöver en tydligare målinriktning för hur vi ska skapa en mer konkurrenskraftig träindustri. I den processen måste, förutom branscherna själva, samhället och även universiteten medverka. Trä är ett strategiskt material för Sverige och därför behöver vi en långsiktig politik som inte bara ser kortsiktigt till enskilda delar.

Peter Eriksson menar att Sverige har alla förutsättningar för att ligga i internationell framkant när det gäller träbyggnation:

- Ett argument arkitekter borde ta till sig är att trä åldras mycket vackrare än t ex betong. Även det tycker jag är ett skäl att använda trä i högre utsträckning.

Peter Eriksson talar den 7 september kl 13.30 på seminariescenen Wood Fusion under Trä & Teknik på Svenska Mässan i Göteborg. 

Källa: Pressmeddelande/Trä & Teknik

Dela: Share Share

Relaterade länkar

Nyhet

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se