Byggandet av flerbostadshus fortsätter öka kraftigt

2016-08-19

Preliminärt påbörjades byggandet av 33 950 lägenheter under första halvåret. Det innebär en ökning med 44 procent jämfört med samma period förra året då 23 620 lägenheter började byggas. (Källa: SCB)

Det är lägenheter i flerbostadshus som bidrar mest till den stora ökningen, cirka 27 600 lägenheter påbörjades under första halvåret vilket är hela 50 procent fler än motsvarande period 2015. I småhus påbörjades cirka 6 350 lägenheter under första halvåret vilket är 21 procent fler än under motsvarande period 2015. Av lägenheterna i flerbostadshus var preliminärt 44 procent upplåtna med hyresrätt.

Siffrorna för 2016 är uppräknade med 32 procent, vilket är den genomsnittliga eftersläpningen i rapporteringen de senaste åren.

Dela: Share Share

Relaterade länkar

Nyhet

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se