TMF:s vd David Johnsson kommenterar höstbudgeten

2016-09-20

”Budgeten saknar satsningar som skapar förutsättningar för exportindustrin och stärker små- och medelstora företags konkurrenskraft. Tvärtom finns nya pålagor i form av skatter och avgifter som varken kommer att bidra till att ett ökat välstånd eller till ökade investeringar som kan skapa fler arbetstillfällen”, säger David Johnsson.

Enligt TMF:s vd behövs fler satsningar som underlättar, inte försvårar för företagandet. Detta gäller inte minst landets små- och medelstora företag som är de som har den största tillväxtpotentialen.

- Det är däremot mycket positivt att regeringen ökar satsningen på yrkesutbildningar och att detta ska ske i samverkan med näringslivet.

I höstbudgeten satsar regeringen 55 miljoner för ökat byggande och det är framförallt tre punkter som lyfts fram i budgetpropositionen:

•  Snabbare handläggning hos länsstyrelserna.
• Kunskapslyft inom plan- och byggområdet.
• Översyn av Boverkets bygg- och konstruktionsregler med syfte att modernisera och förenkla regelverket och samtidigt främja konkurrensen och ett långsiktigt hållbart byggande.

TMF:s vd välkomnar initiativen från regeringen men tycker samtidigt att satsningarna på bostadsbyggande är otillräckliga och felriktade.

- Regeringen lägger delvis krut på rätt saker såsom stora satsningar för att göra det snabbare, enklare och billigare att bygga bostäder, men satsningarna riskerar att slå fel och bli kortsiktiga. Det krävs strukturella reformer, säger David Johnsson.

Enligt David Johnsson bör istället resurser läggas på kunskapslyft och en effektivare handläggning med ökad digitalisering i alla led inom stadsplanering samt plan- och bygglovsprocesser.

Dela: Share Share

Relaterade länkar

Nyhet

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se