ALMEDALEN 2015: "Jag har haft TMF i åtanke i samband med lagförslaget"

2015-06-30

För tredje året i rad lyfte TMF LOU-frågan i Almedalen – bland annat via besök av civilminister Ardalan Shekarabi (S) på Träffpunkt TMF.
Jämfört med förra årets raka besked från Shekarabi – då som oppositionspolitiker – om att jobba för att avskaffa rangordningsprincipen hade civilministern nu en mindre offensiv hållning. 
Men Shekarabi betonade att Trä- och Möbelföretagen funnits i åtanke i stundande lagförslag.
- Det är viktigt att det finns alternativ till rangordning i lagförslaget, så länge det sker på objektiva grunder. Och där har dialogen med TMF varit jätteviktig.

TMF, upphandlingsfrågan och Ardalan Shekarabi börjar numera bli en tradition under Almedalsveckan i Visby. Shekarabi ingick i förra årets paneldebatt i ämnet och har dessförinnan varit en viktig samtalspart med sin bakgrund som doktorand inom hållbar upphandling.

Eller som Shekarabi själv sa när han skakade hand med mötesdeltagarna:

- Jag började som forskare, förra året var jag i opposition och nu sitter jag som ansvarigt stadsråd. Det börjar bli dags att leverera…

De som deltog i mötet var koncernchef Marcus Westdahl (EFG), CEO Sune Lundqvist (Input Interiör) samt TMF:s chef för branschutveckling, Cecilia Ask Engström. De kompletterades med Kinnarps koncernchef Per-Arne Andersson samt TMF:s vd David Johnsson.

TMF samt medlemsföretagen är angelägna om ett alternativ till den kritiserade rangordningsprincipen och menar att möbelbranschen skadas om rangordning fortsätter att vara huvudprincipen för hur tilldelning av kontrakt får gå till vid ramavtal med flera leverantörer.

Möbelföretagen har talat om en risk för koncentration av stora koncerner, ett system där ”vinnaren tar allt”, där det blir likriktning, bristande innovation samt mindre utrymme för flexibilitet och behovsanalys i upphandlarsituationen. Kort sagt – hämmande konkurrensfaktorer där konkurrensen endast uppstår vid själva upphandlingstillfället och där det skapas monopolsituationer som låser marknaden under de år som avtalen gäller.

Även om inte möbelföretagen fick samma raka besked av Ardalan Shekarabi under dagens möte som förra året var de nöjda med Shekarabis ambitioner.

- Det är glädjande att civilministern lyfter fram möbelindustrin inom offentlig upphandling och stöttar oss för att få fram en parallell lösning, sa Marcus Westdahl.

- Ja, och att han är öppen för en annan fördelningsnyckel, fyllde Sune Lundqvist i.

Marcus Westdahl betonade även en annan aspekt från tisdagens ministermöte.

- Jag tycker det är väldigt positivt att Shekarabi ser inredning som så betydelsefull för det offentliga rummet.

Fotnot: Rangordningsprincipen började användas från 2008 och var egentligen ett juridiskt förarbetsuttalande som blev praxis inom offentlig upphandling. Genomförandet av EU:s ännu inte satta direktiv (ska implementeras senast 2016) innebör en möjlighet för lagstiftare att se över de svenska upphandlingsreglerna.

 

Dela: Share Share

Relaterade länkar

Nyhet

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se