ALMEDALEN 2015: ”Vi kan göra betydligt mer”

2015-07-02

EFG:s vd Marcus Westdahl var en av paneldeltagarna när TMF, IKEM och SLA, i samverkan med Ratio, näringslivets forskningsinstitut, presenterade en rapport om Industrins integrationsutmaning på ett seminarium under Almedalsveckan.
- Jag var faktiskt i kontakt med Arbetsförmedlingen så sent som idag. Jag erkänner att vi kan göra betydligt mer. Vi går miste om konkurrensfördelar för att vi ej blivit så diversifierade som man skulle önska.

Sverige står inför utmaningen att säkra företagens kompetensförsörjning. Särskilt gäller frågan en matchning för att kunna integrera fler grupper på arbetsmarknaden och därmed säkra konkurrenskraften för svensk industri och skapa ett samhälle med mindre utanförskap.

Med rapporten ”Industrins integrationserbjudande: Så kan industrin bidra till bättre integration”, presenterades industrins erbjudande under seminariet med fokus på en ny, nationell strategi som ska bidra positivt till integrationen och möjliggöra fler jobb.

Strategin sammanfattas i fyra punkter:
• Lägre arbetskraftskostnad
• Enklare villkor för anställning
• Reformerad Arbetsförmedling
• Översyn av SFI:s uppdrag (språkundervisningen)

Marcus Westdahl var redan tidigt ärlig i paneldiskussionen och erkände att hans företag, EFG, inte tagit sig an integrationsutmaningen på bästa möjliga sätt.

- Man ska rannsaka sig själv, framförallt när man ställer sig på en scen och pratar om det här, och jag erkänner att vi kan göra betydligt mer. Vi går miste om konkurrensfördelar för att vi ej blivit så diversifierade som man skulle önska. Det pågår å andra sidan inte heller någon visionär diskussion i kommuner och där vi befinner oss.

- Mitt jobb som vd är ju att skapa lönsamhet, slå våra konkurrenter och få företaget att växa. Det finns belägg i forskning – bland annat har McKenzie släppt en rapport i februari - om att man kan öka sitt företags lönsamhet med 35 procent om man jobbar med hög diversifiering, alltså etisk diversifiering.

Panelens företagsrepresentanter från Akzo Nobel och EFG fick frågan vad de som företag gjort för att anställa nyanlända och även här var Marcus Westdahl ödmjuk inför problematiken.
- Vi har inte gjort tillräckligt mycket. Det vi gjort är att internt börja jobba med diversifieringen (bl a med nyanställd ”talent manager” – reds anm.) och förhoppningsvis leder det till en dialog med Arbetsförmedlingen och kommunen. Samtidigt finns det inte EN destination att gå till för att lösa hela problemet.

Att intregration för industrin är ett angeläget och stundande problem råder det ingen tvekan om. Och utmaningen med integrationen ska verkligen inte underskattas enligt Nils Karlsson, vd på Ratio.

- Det här handlar om stora volymer. 800 stycken som fått chansen via Yrkesintroduktionsavtalet räcker inte utan vi talar 3-400 000 som kommer hit under 4-5 år och med olika yrkeskompetenser. Det här kräver nya grepp där arbetslivet och politiker tillsammans måste hjälpa till och hitta lösningar.
- Det är egentligen ett integrationsavtal vi talar om.

Lena-Liisa  vd på SLA höll med och bekräftade bilden att det inte är fråga om ett ”quick-fix utan samarbete på alla sätt – med många parter inblandade.

En av de åtgärder som många i panelen betonade var att man måste sänka företagens arbetskrafts- och produktionskostnader för att möjliggöra anställning av praktikanter.

Något Marcus Westdahl också var inne på genom att lyfta termen ”icke-produktiva praktikplatser”

- Jag har många kontor med 3-4 anställda och jag behöver inte mer folk där. Om vi däremot hade fått in en nyanländ – från Syrien eller annat land – så hade det berikat det kontoret, de hade blivit bättre människor, bredare medarbetare som hjälper företaget att växa. Och samtidigt får de nyanlända ett nätverk att jobbar vidare från. Det är verklig integration.

Och vad hindrar dig? 
- Jag har inte råd med det i dag.

Seminariet visade att integration – med dess olika utmaningar och lösningar – engagerar på många plan; i allt ifrån premisserna, språklig och kulturell anpassning och hur nya grupper lättast ska få chansen på en svensk arbetsmarknad.

I ett av sina avslutade inlägg talade Marcus Westerdahl om vad han framförallt söker i rekryteringssituation – som får prio före allt annat:

- Den absolut viktigaste funktionen, det man letar efter, är entreprenörskap, en drivkraft, där man hittar en hunger. Det är en bristvara i ”det mätta Sverige” idag. Ska Sverige ha långsiktig konkurrenskraft generationer framöver handlar det om de här grejerna.

- Jag vill inte anpassa människor till vår kultur, jag vill ha nya kulturer, utvecklade han. De som kommer hit som nyanlända och som tagit sitt pick och pack och flytt, de har inget att förvalta. Där finns det bara saker att utveckla.

Dela: Share Share

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se