Regeringen föreslår ökade forskningsanslag

2016-09-09

Regeringen föreslår ökade resurser till forskning kring klimat, hälsa, migration och rymden. Anslagshöjningen kommer att ske successivt och vara fullt utbyggd 2020 och då omfatta 680 miljoner kronor årligen.

Pengarna kommer att tillföras Vetenskapsrådet, Rymdstyrelsen och Formas anslag. Stödet till Formas klimatforskning nästan fördubblas från 80 till 155 miljoner kronor.

– En stark miljöforskning är avgörande för att uppfylla målsättningarna som slagits fast i Parisavtalet och i Agenda 2030. Sverige har stor potential att vara en ledande forskningsnation och därigenom bidra till nya företag och jobbskapande. Vi ska exportera lösningarna, inte utsläppen, säger Isabella Lövin (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, i en presskommentar.

Källa: TT

Dela: Share Share

Relaterade länkar

Nyhet

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se