Regeringen vill utöka Komvux

2016-07-21

Regeringen vill utöka rätten att delta i kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå. Enligt förslaget ska det nuvarande kravet på att den sökande måste ha en examen från ett yrkesprogram i gymnasieskolan för att ha rätt till sådana studier tas bort. I stället vill man införa en allmän rätt till komvux på gymnasienivå för personer som vill uppnå behörighet till högskola eller yrkeshögskola.

– Det är en historisk satsning i och med att vi ger alla en rätt att läsa de utbildningar de behöver. Vi satsar en halv miljard för att kommunerna runt om i landet ska kunna erbjuda det här, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S) till TT.

Regeringen räknar med att en utbyggnad skulle ge 45 000 nya utbildningsplatser under nästa år.

Förslaget, som nu skickas på lagrådsremiss, rör ändringar i skollagen som föreslås träda i kraft vid årsskiftet

Källa: TT


Relaterade länkar

Nyhet

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se