Yrkeshögskolans kvalitet förstärks

2016-08-30

Regeringen har beslutat om en proposition för en stärkt yrkeshögskola. Bland annat föreslås att en utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan måste ha den kompetens och de förutsättningar som krävs för att anordna utbildning inom det yrkesområde som utbildningen avser. Syftet är att ytterligare stärka utbildningarnas kvalitet.

Yrkeshögskolans utbildningar ska hålla en hög kvalitet och därför föreslås i propositionen tydligare bestämmelser om utbildningsanordnarnas kompetens och förutsättningar att anordna utbildning.
 
Vidare bedömer regeringen att utbildningar som regel bör kunna få ingå i yrkeshögskolan under längre tid än vad de gör i dag.
 
Regeringen lämnar även förslag som innebär att en utbildning inom yrkeshögskolan ska kunna bedrivas som behörighetsgivande förutbildning på gymnasial nivå. I vissa fall kan det vara svårt för en utbildningsanordnare att fylla platserna i en yrkeshögskoleutbildning då sökande inte uppfyller behörighetskraven. En förutbildning bör kunna erbjudas om det finns brist på behöriga sökande till den ordinarie yrkeshögskoleutbildningen.
 
- Regeringen investerar stort i ett nytt kunskapslyft för fler vuxnas utbildning. Nu fortsätter vi att stärka yrkeshögskolan för att skapa bättre förutsättningar att möta industrins och välfärdens kompetensförsörjning, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.
 
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017 och bestämmelserna om utbildningsanordnarnas kompetens ska tillämpas första gången för utbildningar som påbörjas hösten 2018.

Källa: Pressmeddelande - Regeringskansliet

Dela: Share Share

Relaterade länkar

Nyhet

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se