Nyhetsbrev

Tidningen Trä & Möbelforum, som produceras sex gånger per år, distribueras till samtliga medlemmar samt riksdagsmän, mediekontakter och andra intressenter. Tidningen är delvis annonsfinansierad. Under 2011 bytte TMF producent och startade även en separat sajt för Trä & Möbelforum
E-post:Webbplatsen blir en allt viktigare kanal och besökarantalet ökar. Där finns dels publik information om TMF och industrin, dels exklusivt medlemsmaterial. Kontinuerlig utveckling av sajten pågår.

Vad ska skrivas här?

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se