Pressmeddelanden

2016-10-13: TMF kommenterar fällande dom mot Designers Revolt: ”Domen visar att det inte går att parasitera på andras arbete”

Det blev en fällande dom i Sveriges hittills största rättegång om piratkopierad design. Tre personer fälldes för brott mot bland annat upphovsrättslagen.


2016-09-15: Trähusbarometern: Trots kraftig ökning av det totala bostadsbyggandet sjunker andelen småhus

En majoritet av svenskarna vill bo i villa eller radhus, och det finns flera sätt att bygga tätt och mycket och samtidigt möta det människor efterfrågar. Trots det sjunker andelen småhus samtidigt som det totala bostadsbyggandet ökar. Det visar Trähusbarometern, som innehåller ny statistik från Trä- och Möbelföretagen, TMF.
- Brist på detaljplanerad mark för småhus, som till exempel större trädgårdsstäder är ett växande problem, säger Gustaf Edgren, bostadsexpert på TMF.


2016-09-06: Ny professur i träbyggnadsteknik på Chalmers

Chalmers Tekniska högskola inrättar en ny professur i träbyggnad. Professuren ska leda forskning och forskarutbildning vid Chalmers inom träbyggnad med särskild inriktning på konstruktionsteknik. Syftet är att föra upp forskningen kring träbyggnad på Chalmers till en internationellt framstående nivå.


2016-09-05: Pressinbjudan: Ny professur i träbyggnad på Chalmers

Chalmers Tekniska högskola inrättar en ny professur i träbyggnad. Professuren ska leda forskning och forskarutbildning vid Chalmers inom träbyggnad med särskild inriktning på konstruktionsteknik. Syftet är att föra upp forskningen kring träbyggnad på Chalmers till en internationellt framstående nivå.


2016-05-19: Samverkan ska lyfta Sverige som designland

Som en del av regeringens exportstrategi satsar nu Näringsdepartementet på ökad export av svenska designprodukter som t ex möbler och mode samt tjänster och turismupplevelser. Uppdraget ges till Visit Sweden i samarbete med näringslivet inom design, mode och arkitektur, och Trä- och Möbelföretagen, TMF, är en av aktörerna.


2016-04-14: TMF i siffror: Stor ökning av flerbostadshus i trä

Antalet lägenheter i flerbostadshus byggda i trä ökade med 44 procent under 2015, och det ökande totala byggandet av flerbostadshus driver på utvecklingen för byggmaterialindustrin. Företagen som tillverkar fönster, dörrar och trappor av trä ökade sina leveranser under 2015. Det visar en statistikrapport från Trä- och Möbelföretagen, TMF.


2016-03-31: AVTAL 2016: Avtal klart för trä- och möbelindustrierna

En överenskommelse om nya kollektivavtal har idag träffats för trä- och möbelindustrierna. Avtalen gäller i ett år och innebär löneökningar på 2 procent och avsättning till deltidspension på 0,2 procent. Det betyder att industrin nu kommit fram till ett märkessättande avtal.
- Det är bra och viktigt att vi nu har nya avtal på plats då alternativet hade varit risk för konflikt, men den höga löneökningen oroar våra företag, och det är en besvikelse att samtalen med facken inte lett till mer moderna avtal. En längre avtalsperiod hade varit betydligt bättre för alla parter, säger Eva Glückman, förhandlingschef på Trä- och Möbelföretagen, TMF.


2016-03-28: AVTAL 2016: Heltäckande bud från Industrins arbetsgivarparter

Arbetsgivarna inom industrin har idag överlämnat ett heltäckande bud till de fackliga motparterna. Budet som löper över två år innehåller en nivåhöjning med 1,75 procent i årstakt varav 0,1 procent utgör premiehöjning till deltidspension.
Löneavtalens nivåökning blir därmed 3,3 procent under avtalsperioden.


2016-03-22: Nya Trähusbarometern - nu även med flerbostadsstatistik: Brist på marktillgång hindrar prognoshöjning

TMF:s prognos för antalet påbörjade småhus ligger kvar på 10 500 för 2016 i årets första Trähusbarometer.
- Trots att SCB rapporterade lägre uppgifter för 2015 än vi förutspått, ligger vår prognos kvar. Det är dock svårt att se en ökning eftersom det saknas detaljplanerad mark för småhus. Dessutom är bristen på kvalificerade hantverkare och ingenjörer ett växande problem för bostadsbyggandet, säger Gustaf Edgren, som arbetar med trähus och bostadspolitiska frågor på TMF.


2016-02-09: Ökad import utmanar framgångsrik möbelindustri

Sverige står stark som europeisk möbelnation. Exporten för 2015 ökar med sex procent, och möbler bibehåller sin roll som en betydande inhemsk industri. Parallellt ökar dock importen stadigt – under 2015 beräknas den till 12 procent för 2015 och på tio år har den ökat med 42 procent. Det visar färsk, preliminär årsstatistik från Trä- och Möbelföretagen (TMF), som presenteras i samband med Stockholm Furniture & Light Fair som startar idag.


2016-02-08: TMF på Stockholm Furniture Fair 2016: Hållbarhet – en konkurrensfördel för svenska möbelföretag

Närmare sju av tio möbler som produceras i Sverige går på export och varje sekund levereras nya svenska möbler ut i världen. Allt fler svenska möbelföretag tar nu också ansvar längs hela vägen; från arbetsförhållande och produktion till återvinning. Ett ansvar som ger konkurrensfördelar.
Trä- och Möbelföretagens, TMF:s, satsning på Stockholm Furniture Fair (9-13 februari) går i hållbarhetens tecken under temat "Hållbar konkurrens".

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se