AVTAL 2016: Avtal klart för trä- och möbelindustrierna

2016-03-31

En överenskommelse om nya kollektivavtal har idag träffats för trä- och möbelindustrierna. Avtalen gäller i ett år och innebär löneökningar på 2 procent och avsättning till deltidspension på 0,2 procent. Det betyder att industrin nu kommit fram till ett märkessättande avtal.
- Det är bra och viktigt att vi nu har nya avtal på plats då alternativet hade varit risk för konflikt, men den höga löneökningen oroar våra företag, och det är en besvikelse att samtalen med facken inte lett till mer moderna avtal. En längre avtalsperiod hade varit betydligt bättre för alla parter, säger Eva Glückman, förhandlingschef på Trä- och Möbelföretagen, TMF.

En fråga som TMF drivit i avtalsförhandlingarna har handlat om att få till stånd en mer behovsstyrd och verklighetsnära förläggning av arbetstiden. Det innebär att ge företagen möjlighet att anpassa arbetstiderna till efterfrågan och därmed rusta för att möta den hårdnande internationella konkurrensen. Detta har inte fått genomslag i de nya avtalen.

- När vi förhandlar om nya avtal om mindre än ett år är det av största vikt att förläggningen av arbetstiden görs mer flexibel så att företagen kan leverera när ordrarna kommer in. Vi måste kunna använda våra fabriker fullt ut för att kunna konkurrera globalt, säger Eva Glückman.

TMF kommer nu att utvärdera de nyss avslutade avtalsförhandlingarna, och därefter påbörjas arbetet med den kommande avtalsrörelsen.

De nya avtalen träder i kraft den 1 april 2016 och löper fram till och med den 31 mars 2017.

Läs mertmf.se/avtal2016 alternativt avtal2016.se.

För mer information, kontakta gärna:
Eva Glückman, förhandlingschef TMF, 070-622 72 05, eva.gluckman@tmf.se
David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se
Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, 070-562 72 04, anne.radestad@tmf.se

Dela: Share Share

Relaterade länkar

Pressmeddelande

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se