AVTAL 2016: Heltäckande bud från Industrins arbetsgivarparter

2016-03-28

Arbetsgivarna inom industrin har idag överlämnat ett heltäckande bud till de fackliga motparterna. Budet som löper över två år innehåller en nivåhöjning med 1,75 procent i årstakt varav 0,1 procent utgör premiehöjning till deltidspension.
Löneavtalens nivåökning blir därmed 3,3 procent under avtalsperioden.

För mer information, kontakta:
Eva Glückman, förhandlingschef TMF, 0706-22 72 05, eva.gluckman@tmf.se
David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se
Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, 08-762 72 04, anne.radestad@tmf.se

Dela: Share Share

Relaterade länkar

Pressmeddelande

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se