Ny professur i träbyggnadsteknik på Chalmers

2016-09-06

Chalmers Tekniska högskola inrättar en ny professur i träbyggnad. Professuren ska leda forskning och forskarutbildning vid Chalmers inom träbyggnad med särskild inriktning på konstruktionsteknik. Syftet är att föra upp forskningen kring träbyggnad på Chalmers till en internationellt framstående nivå.

- Chalmers har sedan lång tid tillbaka bedrivit forskning och utbildning på avancerad nivå inom ämnet träbyggnad men med tiden har forskningsverksamheten minskat. För att kunna bidra till den svenska träbranschens utveckling och för att kunna fortsätta att utbilda civilingenjörer med avancerad kunskap inom träbyggnadsområdet behöver forskningen inom Träbyggnad vid Chalmers tekniska högskola åter byggas upp till en internationellt framstående nivå, säger docent Mario Plos på Chalmers.

Branschorganisationerna Svenskt Trä och Trä- och Möbelföretagen, TMF, åtar sig att stötta professuren under en femårsperiod.

- Vi är naturligtvis oerhört glada över Chalmers beslut att inrätta en professur i träbyggnad igen. Träbyggnadsindustrin växer och behovet av forskning och utveckling är stort men också behovet av civilingenjörer med djupa kunskaper om modern träbyggnadsteknik, säger David Johnsson, vd för TMF.

Forskningen ska inriktas på områden som är kommersiellt utvecklingsbara för svensk träindustri. Professuren har också ansvar för att Chalmers även fortsättningsvis ska kunna ge en avancerad fördjupning inom träbyggnadsområdet på hög internationell nivå i civilingenjörsutbildningen, framförallt inom utbildning av konstruktörer för byggindustrin.

- Att se till att den nya generationens arkitekter, konstruktörer och byggare får kunskap om trä och träkonstruktion är en central uppgift i bygget av ett hållbart samhälle. Chalmers beslut att återuppbygga forskningsverksamhet kan också få positiva samordningseffekter i samarbete med andra lärosäten där forskningsverksamhet bedrivs inom området. Ett plus ett kan ibland bli tre, säger Mikael Eliasson, direktör för Svenskt Trä.

För mer information, kontakta gärna:
David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se
Mikael Eliasson, direktör Svenskt Trä, 08-762 79 01, mikael.eliasson@svenskttra.se
Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, 070-562 72 04, anne.radestad@tmf.se 
Anders Josephsson, kommunikationsansvarig Sveriges Träbyggnadskansli, 070-0091520, anders.josephsson@trabyggnadskansliet.se

Dela: Share Share

Relaterade länkar

Pressmeddelande

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se