Pressinbjudan: Ny professur i träbyggnad på Chalmers

2016-09-05

Chalmers Tekniska högskola inrättar en ny professur i träbyggnad. Professuren ska leda forskning och forskarutbildning vid Chalmers inom träbyggnad med särskild inriktning på konstruktionsteknik. Syftet är att föra upp forskningen kring träbyggnad på Chalmers till en internationellt framstående nivå.

Den nya professuren presenteras på ett pressmöte under mässan Trä & Teknik på Svenska Mässan i Göteborg.

Datum/Tid: Den 6 september kl 11.30
Lokal: R 3, plan 2 (konferensavdelningen), Svenska Mässan

Professuren stöttas med medel från de två branschorganisationerna Trä- och Möbelföretagen (TMF) och Svenskt Trä.

Medverkar på pressmötet gör docent Mario Plos, Chalmers Tekniska Högskola, Mikael Eliasson, direktör Svenskt Trä och David Johnsson, vd för Trä- och Möbelföretagen.
Medtag presslegitimation.

Välkomna!

För mer information, kontakta gärna:
David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se
Mikael Eliasson, direktör Svenskt Trä, 08-762 79 01, mikael.eliasson@svenskttra.se
Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, 070-562 72 04, anne.radestad@tmf.se 
Camilla Carlsson, kommunikationsansvarig Svenskt Trä, 08-762 79 65, camilla.carlsson@svenskttra.se


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se