Pressmeddelandearkiv 2009

2009-12-21: ROT-avdrag har hjälpt industrin
Regeringen införde ROT-avdrag i december förra året och kort därefter märktes ökad aktivitet på marknaden för renoveringar och ombyggnader.

2009-12-21: Succé för Yrkes-SM i möbelsnickeri
Det ser ljust ut för framtidens möbelsnickare. De närmaste fem åren kommer 10 000 personer att efterfrågas nya jobb i industrin. I dagarna avslutades första omgången i Yrkes-SM för unga möbelsnickare där det vimlar av lovande talanger som snart ska ut i arbetslivet.

2009-12-17: Ansvarsfulla avtal som mål när trä- och möbelindustrin byter yrkanden
Trä- och Möbelindustriförbundet, TMF, har i dag bytt yrkanden med GS-facket inför de stundande avtalsförhandlingarna 2010.

2009-11-20: EUs nya energikrav ger högre kostnader
Under onsdagen blev ministerrådet och EU-parlamentet överens om huvuddragen i det direktiv som reglerar energiprestandan i byggnader framöver.

2009-11-15: Kräver chefsekonom på Boverket
Boverket har den senaste tiden infört en rad krav som ökar byggkostnaderna i Sverige, vilket står i konflikt med flera andra mål som regeringen har satt upp, ett exempel är regeringens mål att sänka de administrativa kostnaderna för företag inom byggsektorn med 20 procent.

2009-11-11: Yrkes-SM startar i dag i Falun!
Att bli möbelsnickare betyder inte bara att man kommer att får ett roligt, varierat och efterfrågat yrke. Dessutom har man stor chans att få jobb – bara i Dalarna är det kommande rekryteringsbehovet stort.

2009-11-02: Facken äventyrar industrins konkurrenskraft
– Facken inom industrin har presenterat avtalskrav som visar att man överger Industriavtalets grundläggande princip. Det säger arbetsgivarna inom industrin i en gemensam kommentar till de fackliga parternas krav.

2009-10-28: Rekryteringsbehovet ökar i trä- och möbelindustrin
Nu ser industrins företag att efterfrågan på arbetskraft kommer att öka med början på 2010. Det visar en ny prognos från TMF -Trä- och Möbelindustriförbundet.

2009-10-22: TMF kommenterar LO:s krav: -Oansvarigt, verklighetsfrämmande och omodernt
Dagens förslag från LO innehåller kostnadshöjande element som ytterligare skulle försvåra för redan utsatta företag. Att kräva detta medan industrin befinner sig i den djupaste krisen i mannaminne är närmast oseriöst.

2009-10-15: TMF i siffror nr 2 2009 ute nu:
En betydande minskning av produktionen jämfört med första halvåret 2008. Antalet arbetssjukdomar och arbetsolycksfall har minskat. I detta nummer har ett helt nytt avsnitt om möbelbranschen har tillkommit i marknadsrapporten.

2009-10-14: Småhusindustrin spår uppgång
TMF behåller sin prognos på 6000 småhus för 2009 men spår en uppgång till 7000 småhus för 2010. Den ökade optimismen beror på minskat tapp för orderingången.

2009-09-30: Byggkostnad lågt prioriterat i kommuner
När kommuner väljer byggherre är det pålitlighet och referenser som är viktigast, både byggkostnad och miljöanpassat byggande hamnar längre ner.

2009-09-21: Bostadsbrist finns i budgetpropositionen
I regeringens vårproposition nämndes inte bostadsbrist men i budgetpropositionen som presenterades idag nämndes bostadsbrist två gånger.

2009-09-03: Emil från Falköping tävlar i Calgary mot världens bästa snickare!
Nu avgörs det vem som är världens bästa unga möbelsnickare. TMF som är en av arrangörerna till den svenska uttagningen följer tävlingen på plats.

2009-08-27: Kunskapsbrist om lågenergi i kommuner
Kommuner saknar kunskap om energisnåla lösningar för nyproducerade bostäder trots att flera kommuner idag ställer väldigt specifika krav gällande tekniska lösningar.

2009-06-30: 700 000 hushåll trångbodda
Idag anordnar TMF ett seminarium med fokus på vad som behöver göras åt de svenska miljonprogramsområdena och den nya bostadsbristen.

2009-06-30: Avslöjande rapport om bostadsbristen
TMFpresenterar rapporten ”Miljonprogrammet 2015” om den nya bostadsbristen. Rapporten, som finns att ladda ned på www.tmf.se, ger förslag på åtgärder mot bostadsbristen och det stora renoveringsbehovet i miljonprogrammet.

2009-06-27: Det behövs ett nytt miljonprogram 2015
Ytterstadsområden som Rosengård, Hammarkullen och Fittja står i fokus inför valet 2010. TMF bjuder härmed in landets kommuner och regeringen till överläggningar om hur vi skapar ett nytt och bättre miljonprogram 2015.

2009-06-26: TMF kallar GS till förhandling
TMF:s motpart, fackförbundet GS, tidigare Skogs- och Träfacket, ifrågasätter lagligheten i företagens möjligheter att bevilja individuella överenskommelser om tjänstledighet. TMF delar inte GS uppfattning om rättsläget och kallar därför till förhandling.

2009-06-17: Trä- och möbelindustrin spår uppgång: Efter ett tufft år ökar rekryteringsbehovet 2010
Trä- och möbelindustrin har haft ett svart år med mycket stora personalneddragningar, men nu spår industrins företag att efterfrågan på arbetskraft kommer att öka med början på 2010.

2009-06-16: TMF välkomnar diskussion om trångboddhet
TMF har länge varit aktiva med att belysa situationen för yngre som försöker göra entré på bostadsmarknaden.

2009-05-15: Bygg bort trångboddheten!
Det sa Sanna Samuelsson, 22, på ett seminarium under Trä- och Möbelindustridagarna som arrangeras av TMF 14-15 maj.

2009-05-15: Tappet avtar inom industrin
På branschträffen Trä- och Möbeldagarna diskuteras konjunkturen i världen och inom den svenska trä- och möbelindustrin.

2009-05-14: Lag mot illegal avverkning skapar byråkrati
EU-parlamentet röstade nyligen igenom ett förslag som ska sätta stopp för illegal handel med virke.

2009-05-07: Parlamentets krav på nollenergihus feltänkt
Europaparlamentet röstade igenom förslaget om att alla byggnader som påbörjas efter 31 december 2018 ska vara så kallade nollenergihus.

2009-04-27: Inget utvecklingsprojekt av kompetens i Västerbotten
Finanskrisen slår hårt mot trä- och sågverksindustrin i Norr- och Västerbotten. Här har 800 medarbetare varslats eller sagts upp.

2009-04-23: Ingemar Ekdahl Föreningen Svenska Sågverksmäns stipendiat 2009!
Föreningen Svenska Sågverksmän delade som avslutning på Trädagen 2009 sitt årliga stipendium. TMF:s förre medarbetare Ingemar Ekdahl blev årets stipendiat.

2009-04-22: ”Vi har anledning att visa världen hur man använder trä”
Det slog riksdagsledamoten Annie Johansson (c) fast när hon på onsdagen höll sitt anförande på Trädagen 2009 vid Norra Latin i Stockholm. Samtliga talare var eniga om träets framtidsmöjligheter som material, inte minst på den globala marknaden.

2009-04-21: Mikael Olsson ny ordförande i TMF:s trähusgrupp
Vid trähusgruppens årsmöte på tisdagen den 21 april valdes Mikael Olsson, vd för Myresjöhus till ny ordförande i styrgruppen efter Anders Dahl, tidigare Willa Nordic.

2009-04-20: Paus i lågkonjunkturen: Nu startar världens största möbelmässa!
Blå Station, Johanson Design, Gärsnäs, Karl Andersson & Söner, Källemo, Lammhults, OFFECCT och Swedese finns alla på plats när Salone Internazionale del Mobile invigs i morgon tisdag.

2009-04-17: Avbrutna förhandlingar med Skogs- och Träfacket om krisavtal
Det förslag som Skogsindustrierna (sågverken) och TMF, har lagt om tillfälliga driftsinskränkningar med sänkningar av arbetstiden har nu förkastats av Skogs- och Träfacket.

2009-04-15: Bostadsbrist finns inte i vårproppen
I regeringens vårproposition nämns bostad, bostadsmarknaden och svagare bostadsinvesteringar hela 60 gånger. Konsekvenserna av problemen på bostadsmarknaden nämns inte.

2009-04-08: Gör något för träindustrin, Maud!
I en interpellationsdebatt med näringsminister Maud Olofsson idag beskrev socialdemokraternas gruppledare i riksdagen Sven-Erik Österberg den allvarliga situationen för delar av träindustrin.

2009-04-08: TMF i siffror ute nu: Helårsstatistik för den svenska trä- och möbelindustrin 2008
Den svenska trä- och möbelindustrins branscher påverkades av den snabba konjunkturnedgången under andra halvåret 2008.

2009-04-06: Här finns det nya näringslivet!
Moderaternas partisekreterare frågar efter det nya näringslivet i en debattartikel i Svenska Dagbladet 26 mars. Beskrivningen av näringslivet begränsas i stor utsträckning till bolag som är noterade på Stockholmsbörsen.

2009-03-29: Småhusindustrin sänker byggprognos
TMF skrev i sin senaste prognos för småhusbyggandet att det beräknas påbörjas 7000 småhus under 2009. Nu reviderar TMF prognosen med anledning av orderingången till knappt 6000 småhus under 2009.

2009-03-17: Regeringen diskriminerar småhusköpare
Regeringens ROT-avdrag omfattar inte nyare småhus utan begränsas till hus som är fem år och äldre.

2009-03-11: Uddlös klimatproposition
Regeringen presenterade idag innehållet i propositionen ”En sammanhållen klimat- och energipolitik”. TMF kan dessvärre konstatera att flera viktiga pusselbitar för att lösa klimatkrisen lyser med sin frånvaro.

2009-03-05: Bioenergistöd hinder för träindustrin
Den årliga undersökning av virkesmarknaden som genomförs av Pöyry på uppdrag av TMF visar att det blir allt fler som konkurrerar om träråvaran.


2009-02-27: EU-satsning på kompetensutveckling
Skogs- och Träfacket har tillsammans med TMF fått medel från EU:s sociala fond för att genomföra ett kompetensutvecklingsprojekt.

2009-02-11: Nu är det upp till affärsbankerna
Riksbankens sänkning av reporäntan ökar förutsättningarna för bostadsproduktionen att komma igång men då krävs att räntesänkningen leder till en likvärdig sänkning av bankernas bolåneräntor.

2009-02-11: Småländska husindustrin väntar på svar
Småhusindustrin har genom TMF fått möjlighet att träffa bostadsminister Mats Odell i slutet på hösten och framfört flera förslag för att öka bostadsbyggandet.

2009-02-04: Ny chef för möbler och boende
Cecilia Ask Engström är sedan den 2 februari 2009 anställd som chef för verksamhetsområde Bo på Trä- och Möbelindustriförbundet, TMF.

2009-02-04: Ny statistik för produktion av svenska köksinredningar 2008
Produktionen av svenska köksinredningar beräknas 2008 uppgå till 4,1 miljarder kronor, vilket är en ökning med 4 % mot förra året.

2009-02-04: Konstfackselever gestaltar plusmöbler hos TMF: -Att kombinera funktioner är framtidens minimalism!
Trä- och Möbelindustriförbundets, TMF, driver sedan 2006 projektet plusmöbler som fokuserar på det moderna livets krav: flexibilitet och förändring.

2009-02-04: Ny möbelstatistik visar en bibehållen produktionsnivå med ökad andel export.
Produktionen av möbler var i stort sett oförändrad med en liten ökning för 2008 jämfört med 2007, från 21,8 till en beräknad produktion på 21,9 miljarder kronor 2008.

2009-01-26: Löneutveckling ljus i mörkret
Trä- och Möbelindustriförbundet, TMF, har en fortsatt dyster syn på försäljningen av småhus under året men ser vissa ljuspunkter i vintermörkret.

2009-01-04: Sverige riskerar stämmas av EU
I EUs direktiv ”Energy Performance of Buildings” från 16 december 2002 ställdes krav på att Sverige skulle införa energikrav vid renovering av bostäder senast 4 januari 2009.

2009-01-03: En stor dag för småhusägare
Från och med idag höjs schablonavdraget för andrahandsuthyrning från 4000 kronor till 12 000 kronor, vilket innebär att det blir mycket förmånligare för de småhusägare som vill hyra ut delar av sin bostad.

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se