Pressmeddelandearkiv 2010

2010-12-13: Stort intresse för Möbelfaktas kurspremiär
Två månader efter nylanseringen är det nu dags för första kurstillfället för Möbelfakta. Den 14 december sätter sig de första eleverna, ett 20-tal, ”på skolbänken” i Borås. Kursen är nödvändig att genomgå för att få märka sina möbler med Möbelfakta.

2010-12-08: Borgs bostadsanalys brister
Förslag på amorteringskrav duggar tätt men flera regeringsföreträdare missar att komma med långsiktiga förslag som minskar de ökande bostadspriserna, menar Trä- och Möbelföretagen. Organisationen är kritisk till regeringens strategi att ha både amorteringskrav och bolånetak.

2010-11-29: Byggindustrin justerar småhusprognos
TMF står kvar på sin prognos för 2010 med 7500 småhus och spår en uppgång till 8000 nästa år enligt senaste Trähusbarometern. Prognosen för nästa år har därmed sänkts från 8500 i september. Anledningen till detta är finansiell oro under året, brist på byggbar mark och Finansinspektionens bolånetak.

2010-11-25: TMF tar plats i viktig referensgrupp
Under hösten tog TMF ställning för en mindre byråkratisk timmerförordning inom EU. Nu tar också två representanter från Trä- och Möbelföretagen plats i den referensgrupp som ska implementera förordningen i Sverige – TMF:s vice ordförande Charlotte Bohman samt chef för Bygga, Daniel Wennick.

2010-11-02: Stor konkurrens om arbetskraften i Norrbotten
Träföretagen i Norrbotten behöver 350 nya medarbetare de närmaste fem åren. Det visar en ny rapport från bransch- och arbetsgivarorganisationen TMF. Men räcker kompetensen till för att fylla behovet?

2010-10-29: Ny kompetens ska säkra tillväxten i träindustrin
En ny rapport från Trä- och Möbelföretagen visar att rekryteringsbehovet ökar i stora delar av landet. Enbart i Västerbotten behövs 1 000 nya medarbetare inom de närmaste fem åren och företagen arbetar redan aktivt för att säkerställa kompetensförsörjningen.

2010-10-29: Europa stänger skivfabriker i protest
Över hela Europa stängs skivfabriker under två timmar på fredagen för att protestera mot stöden till bioenergisektorn. Skivindustrin vill kunna konkurrera med energisektorn på lika villkor. Ur miljösynpunkt menar dock Trä- och Möbelföretagen att det vore bättre att bränna återvunna trädprodukter.

2010-10-26: EU-förbud mot illegal avverkning
Det är nu klart att det blir förbud mot illegalt avverkat virke inom EU. Timmerförordningen, som antogs av Ministerrådet den 11 oktober, har varit omstridd av Sverige som var det enda landet som röstade nej.

2010-10-25: 22 svenska utställare på Kölnmässa
Om Milano handlar om design är det Köln som gäller för kontorsmöbler. Det har åter blivit dags för Europas största kontorsmässa - Orgatec, 26-30 oktober. Jämfört med 2008 har det svenska intresset ökat markant och i år finns hela 22 utställare på plats.

2010-10-25: Trä- och möbelindustrin frodas i Jönköpings län
Trä- och möbelindustrin i Jönköpings län behöver 1 400 nya medarbetare de närmaste fem åren. Träföretaget LG Collection och Träcentrum i Nässjö är två aktörer som arbetar aktivt för att säkerställa kompetensförsörjningen. Ungdomar som går på en träutbildning idag är nästan garanterade ett jobb och behovet av utbildad arbetskraft lär öka.

2010-10-25: Goda jobbchanser för unga västgötar
2 500 personer kommer att behöva anställas inom trä- och möbelindustrin i Västra Götaland de närmaste fem åren. Och det är unga människor som har bäst chans att komma åt jobben. På Kinnarps ser personaldirektör Kjell Strandberg ett ökat rekryteringsbehov – där de trätekniskt nyutbildade kommer att vara särskilt attraktiva för arbetsgivaren.

2010-10-21: Stark framtidstro inom industrin: 8 000 jobb på fem år
Den svenska trä- och möbelindustrin kommer att behöva rekrytera cirka 8 000 personer fram till september 2015. Nyanställningarna drivs främst av ökad efterfrågan och företagen ser ljust på framtiden.

2010-10-18: Positiva signaler från Trä- och Möbelföretagen
Efter en snabb nedgång i finanskrisens spår har både orderingång och leveranser återigen börjat öka för svensk trä- och möbelindustri. Det framgår av nya utgåvan av TMF i siffror, som speglar utvecklingen under första halvåret 2010.


2010-10-11: Nu lanseras nya Möbelfakta!
Möbelfakta är ett referens- och märkningssystem för den svenska möbelbranschen. Systemet sammanställer vilka krav som kan och bör ställas på en möbel. Nya Möbelfakta har kompletterat och uppdaterat sitt innehåll och det baseras på tre kravområden; Miljö, Kvalitet (tekniska krav) samt Socialt ansvar


2010-10-06: Positiv signal i bostadsfrågan
TMF ser väldigt positivt på att regeringen, enligt de önskemål som TMF har framfört, nu samlar bostadsfrågan på ett departement och med en ansvarig minister, civil- och bostadsminister Stefan Attefall.


2010-10-04: Ung mästare i möbelsnickeri
Vinnaren av Yrkes-SM i möbelsnickeri 2010 heter David Löwing. Det står klart efter tre dagars tävlande på Carl Malmsten Furniture Studies. Finalen var oviss in i det sista och till slut var det små marginaler som avgjorde.


2010-09-30: Nu avgörs Yrkes-SM i möbelsnickeri
Det ska mätas, sågas och borras. Hyvlas, slipas och putsas. Idag startar SM-finalen i möbelsnickeri på Carl Malmsten Furniture Studies på Lidingö. Den svenska mästaren koras på lördag 2 oktober.

2010-09-21: Småhusindustrin står fast vid prognos
TMF står kvar på sin prognos för 2010 med 7500 småhus och spår en uppgång till 8500 nästa år enligt senaste Trähusbarometern.

2010-09-08: SM-final för unga möbelsnickare
Från början var de över 70 deltagare. Nu kvarstår endast 5. Efter många hårda kvaltävlingar är Sveriges bästa unga möbelsnickare redo för final i Yrkes-SM.

2010-08-26: Välkommen till rekryteringsdag!
Finnes: Framtidsindustri med karriärmöjligheter. Sökes: Fler än 7 000 nya medarbetare. I dag, 26:e augusti, utmanas besökarna på Trä- och Teknikmässan kring frågan hur ungdomar ska lockas till en industri som kommer att sakna arbetskraft framöver.

2010-08-20: Nytt namn är Trä- och Möbelföretagen
Trä- och Möbelindustriförbundet byter namn - till Trä- och Möbelföretagen. Förutom att det nya namnet är kortare, talar Trä- och Möbelföretagen på ett bättre sätt om vilka medlemmarna är, och vilken service TMF erbjuder.


2010-08-17: Lag mot illegal avverkning på gång
EU-parlamentet röstade igenom förordningen mot illegal avverkning i andra läsningen 7 juli i år och om allt går som planerat återstår endast en omröstning i ministerrådet under hösten.

2010-08-05: Bostadsfrågan viktig i Stockholmsvalet
Första- och andragångsväljare i Stockholms län anser att bostadsfrågan är den fjärde viktigaste frågan i höstens val, frågor som sysselsättning och integration är mindre viktiga.

2010-07-09: Fem förslag som löser bostadskrisen
TMF föreslår fem åtgärder för att lösa den annalkande bostadskrisen. De fem förslagen presenterades på seminarium under Almedalsveckan.

2010-07-07: Företagare dömer ut LAS
Det visar en undersökning som Skogsindustrierna och TMF, Trä- och Möbelindustriförbundet, gjort bland drygt 900 medlemmar inom trä- och sågverksindustrin. Både regler för turordning och återanställningsrätt kritiseras hårt i undersökningen.

2010-07-01: Stockholmskommuner försenar bostadsbyggen
En undersökning genomförd av Industrifakta på uppdrag av TMF och GS visar att hela 80 procent av Stockholmskommunernas exploateringschefer ser att det finns hinder för bostadsbyggande och av dessa svarar hela 90 procent att överklagande av detaljplaner är det främsta hindret.

2010-06-10: Småhusindustrin spår uppgång 2011
TMF står kvar på sin prognos för 2010 med 7500 småhus och spår en uppgång till 8500 nästa år. Förutsättningen är en stabil finansmarknad, god tillgång på mark och entreprenörer.

2010-05-24: Finansinspektionen göder bankerna
Finansinspektions förslag om bolånetak har skjutit fram sitt datum för införande till den 1 oktober. Det grundläggande problemet - att förslaget leder till högre vinster för bankerna på bekostnad av bankkunderna - kvarstår dock.

2010-05-19: Rekryteringsbehov tack vare tillväxt
Trä- och möbelindustrins företag kommer att behöva anställa många nya personer under en femårsperiod, detta visar en undersökning genomförd av TMF under april. Industrin spår tillväxt samt ett rekryteringsbehov på 7 300 personer

2010-05-18: Nytt maskinkörkort tas fram
Hösten 2010 introduceras Maskinkörkortet för trä- och möbelindustrin i Sverige. Syftet är att minska arbetsplatsolyckor och se till att jobbet vid maskinen löper smidigare och mer effektivt.

2010-04-29: Tjänstemannaavtal i hamn
Trä- och Möbelindustriförbundet —TMF — har kommit överens om nya kollektivavtal med Sveriges Ingenjörer och Unionen.

2010-04-23: TMF ifrågasätter bolånetak
På TMF:s Finansdag överlämnade företagare inom trähusindustrin ett brev till finansmarknadsminister Mats Odell med kritik mot det bolånetak som Finansinspektionen planerar att införa från 1 juli 2010.

2010-04-21: TMF invalt i Boverkets Byggråd
Anders Rosenkilde, chef för teknisk utveckling inom TMF, har valts in som representant i Boverkets Byggråd.


2010-04-09: Bioenergistöd bromsar träindustrin
Den årliga undersökning av virkesmarknaden som genomförs av Pöyry på uppdrag av TMF visar att konkurrensen om träråvaran har ökat från föregående år för tredje året i rad.

2010-04-07: Möbelsverige laddar för Milano
Världens viktigaste möbelmässa slår upp portarna den 14 april. Över 1 300 utställande företag väntas till Milano när Il Saloni Internazionale del Mobile öppnar. Bland dem elva stycken från Sverige.

2010-03-31: Avtal klart
TMF är överens med GS. Avtalet är tecknat på 22 månader och innebär totala kostnadsökningar på 3,2 % med två lönerevisioner. Dessutom har bemanningsfrågan fått en lösning anpassad till trä- och möbelindustrin.

2010-03-29: Industriavtal ger vägledning
Industrin har fått sitt första - för arbetsmarknaden normerande avtal - när Teknikföretagen, Industri- och kemigruppen, Stål och Metall enats med sina motparter.

2010-03-22: TMF mottar varsel
TMF har i dag tagit emot ett varsel om stridsåtgärder från GS-facket. Varslet gäller förbud mot mertid, övertid och beredskapsarbete, samt inhyrning av arbetskraft.

2010-03-19: Fortsatta förhandlingar
TMF har även under fredagen förhandlat intensivt med motparten GS, främst har diskussionerna handlat om avtalslängd och om bemanningsfrågan.

2010-03-01: Opos in som förhandlingsledare
Under helgen har TMF och GS-facket förhandlat i försöken att träffa nya kollektivavtal för trä- och möbelindustrierna. Dessvärre har detta inte lyckats och går Industrins Opartiska Ordförande, Opos, in som förhandlingsledare.

2010-02-23: Småhusindustrin höjer prognos
TMF höjer sin prognos för 2010 från 7000 småhus till 7500 i samband med att årets första Trähusbarometer släpps. Anledningen till den ökade optimismen inom branschen är att orderingången under hösten utvecklades bättre än väntat.

2010-02-09: Samarbete inom forskning och utveckling ger resultat för möbelindustrin: Nu kommer plusmöblerna!
Resultatet av gemensamma insatser inom forskning och utveckling inom plusmöbelprojektet visas nu upp för inköpare och kunder på Stockholm Furniture Fair.

2010-02-09: Nu visas plusmöblerna upp
Samarbete inom forskning och utveckling ger resultat i möbelindustrin, resultatet av de gemensamma insatserna visas nu upp för inköpare och kunder på Stockholm Furniture Fair.

2010-02-09: Svenska möbelproducenter exporterar för drygt 15 miljarder!
Den svenska möbelexporten beräknas till 15, 2 miljarder för 2009, det visar ny statistik från Trä- och Möbelindustriförbundet, TMF. Det innebär att minskningen stannade vid 7 %. De viktigaste marknaderna är fortsatt Norge följt av Danmark, men exporten till Tyskland har ökat med hela 22 % och dit går nu 11 % av exporten.

2010-01-29: Lokal beslutanderätt mål när trä- och möbelindustrin byter yrkanden
Trä- och Möbelindustriförbundet, TMF, har i dag bytt yrkanden med Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Utgångspunkten för TMF är krav på avtal som stärker konkurrenskraften för medlemsföretagen, och därmed får förutsättningar att skapa det starkaste av anställningsskydd; lönsamma företag.

2010-01-25: Tre finalplatser står på spel i Yrkes-SM
Den 26-27 januari är det dags för den sista regionfinalen i Yrkes-SM för unga möbelsnickare. Tävlingen utspelar sig på Träcentrum i Nässjö där åtta snickartalanger gör upp om tre platser till SM-finalen som hålls senare i höst. Den slutgiltiga vinnaren får representera Sverige i Yrkes-VM i London 2011.

2010-01-21: Kim och Samuel snickrade sig till SM-final
Det drar ihop sig i Yrkes-SM i möbelsnickeri. De första finalisterna utsågs vid en spännande tävling på Haraldsbogymnasiet i Falun där Kim Backlund från Huddunge by och Samuel Anklew från Åsträsk var vassast.

2010-01-18: Vinnare i arkitekttävling för studenter — Nya ögon på Trä
Tomas Jonnergård och Åsa Landahl, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg med förslaget ”Fägnad” utsågs till vinnare.

2010-01-18: Dags för regionfinaler i Yrkes-SM
De tävlande ska tillverka en produkt med höga krav på ritningsläsning, måttnoggrannhet och arbetsplanering. Även säkerhetsmedvetande och nedlagd arbetstid kommer att bedömas.

2010-01-01: Nya hus blir mer klimatvänliga
Kravet innebär att de eluppvärmda hus som byggs från och med 1 januari 2010 är minst 55 procent mer energieffektiva än det genomsnittliga huset i vårt befintliga bostadsbestånd. De nya hus som byggs under ett år motsvarar ungefär 1 procent av alla bostäder.

2010-01-01: Ny överenskommelse underlättar för unga i trä- och möbelindustrin
Parterna i trä- och möbelindustrin har enats om en ny överenskommelse för lärlingar.

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se