Pressmeddelandearkiv 2012

2012-12-19: Trä- och Möbelföretagen, Grafiska Företagens Förbund och Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet har i dag växlat yrkanden med GS-facket

2012-12-18: Möbelfakta bräcker 100!

Två år gammalt har nu märkningssystemet Möbelfakta blivit tresiffrigt. Ett allt större intresse från branschen har gjort att Möbelfakta bräcker milstolpen 100 märkta möbler. Totalt 16 producenter har vid dags dato märkt möbler.


2012-12-11: Trähusindustrin vill ha nationella byggkrav

– Dagens bostadsbrist är den värsta i mannaminne och kommunernas särkrav stoppar bostadsbyggen som annars skulle ha kunnat bli av. Det är inte rimligt.
Det säger Leif G Gustafsson, vd för Trä- och Möbelföretagen, med anledning av att den statliga Byggkravsutredningen idag presenterade sina förslag. Det viktigaste förslaget är att kommunerna inte ska kunna ställa krav som går längre än Boverkets regler.


2012-12-10: Var finns den bostadspolitiska handlingskraften?

- krav på konkret bostadspolitik från Sveriges trähusindustri

Den ackumulerade bostadsbristen är nu uppe i ca 250 000 bostäder, trots det är bostadsbyggandet i Sverige rekordlågt och antalet nybyggda småhus har aldrig varit färre. Dessutom leder fördyrande regler och utökad byråkrati till att 
kostnaden för ett nybyggt småhus ökat med 300 000 kr. Bostadspolitiken stod högst på agendan när trähusindustrin höll sitt årsmöte i Stockholm på måndagen.


2012-12-07: TMF lanserar nya kontorsmöbelindex

Trä- och Möbelföretagen, TMF, lanserar tre nya kontorsmöbelindex som mer rättvist skall representera prisutvecklingen för kostnaden att tillverka kontorsmöbler inom olika kategorier.


2012-12-04: TMF diskuterar yrkesutbildningarnas överlevnad med regeringen

Utbildningar som är viktiga för att företag inom trä- och möbelindustrin ska kunna tillgodose sin kompetensförsörjning läggs ner. Den 4 december träffar en delegation från Trä- och Möbelföretagen – TMF – utbildningsdepartementet för att lägga fram industrins krav på yrkesutbildningar.


2012-11-30: Immaterialrätt gick hem hos möbelbranschen

Med Malmö torsdagen den 29 november avslutades Trä- och Möbelföretagens höstserie av kurser i immaterialrätt. Samtliga tre kurstillfällen har haft bra uppslutning och totalt har över 100 personer, knutna till möbelbranschen, deltagit. Kurserna har varit ett viktigt led i ambitionen att medvetandegöra branschen om piratkopiering och även få producenter att arbeta strategiskt med frågan.


2012-11-28: Framtidens ytbehandling lockade tresiffrigt!

120 deltagare, 70 medlemsföretag och drygt tio föreläsare under en helmatad dag på Nässjö Träcentrum. Trä- och Möbelföretagens satsning på temadagar visade att ytbehandling är oerhört angeläget för branschens företag. Olika ledande leverantörer tog ett gemensamt grepp för vad framtiden kan innebära för den träbearbetande industrin.


2012-11-26: Pressinbjudan: Temadagar för trä- och möbelbranschen; Framtidens ytbehandling

Trä- och Möbelföretagen bjuder in till heldagsseminarium på Träcentrum med fokus på ytbehandling i svensk träbearbetande industri. Branschen står inför utmaningar med ökande krav på miljövänliga system med bibehållen eller förbättrad ytfinish och kvalitet. Intresset är riktigt stort och evenemanget är fulltecknat med över 120 deltagare från nästan 70 medlemsföretag.


2012-11-23: Ny Trähusbarometer: Prognosen för småhus på fortsatt låg nivå

Orderingången fortsätter nedåt inom trähusindustrin vilket präglar prognosen i Trä- och Möbelföretagens färska Trähusbarometer. TMF står fast vid 4 500 påbörjade småhus under 2012 och ser inga skäl till att ändra prognosen 4 000 påbörjade småhus under 2013, eftersom det ännu inte synts några tecken på uppgång i bostadsbyggandet.


2012-11-23: Dubbel inspiration för möbelbranschen!

En dag blev två – med dubbel inspiration och innehåll! 2012 introducerade Trä- och Möbelföretagen de nya Möbeldagarna (temadagar för möbelbranschen) med utökat program. Den 21-22 november, i Borås, fick deltagarna höra om alltifrån Möbelfakta och CSR, energieffektivisering, designtänk till innovationsstrategier. Samt att – ditt skrivbord i framtiden kan ersättas med 20 stycken…


2012-11-22: Nytillskott i möbelbranschens styrgrupp

I samband med möbelbranschens temadagar – Möbeldagarna i Borås – hade även branschens möbelstyrgrupp sitt årsmöte. Det var första gången mötet var utlyst och öppet för intresserade medlemsföretag. Av de totalt nio ledamöterna (inkl. ordförande) valdes två nytillskott in – Marcus Hüber (vd Fogia) samt Anna-Lena Knutsson (vd albin i Hyssna).


2012-11-19: Pressinbjudan: Temadagar för möbelbranschen - Möbeldagen har dubblats!

2012-10-22: Orgatec och tyska marknaden lockar svenskföretag

Om Milano fokuserar på hela möbelspektrat är det kontorsmöbler som gäller i Köln. Det har åter blivit dags för Europas största kontorsmässa, Orgatec, den 23-27 oktober. Det svenska intresset för mässan håller i sig och just kontorsmöbler fortsätter stå för en avgörande del i de svenska möbelproducenternas export. Cirka 20 företag ställer ut.


2012-10-16: Pressinbjudan; Tema maskindag Skellefteå; Möjligheter med robotisering, automation och nya verktyg

2012-10-10: Halvårsstatistik för den svenska trä- och möbelindustrin: Minskat byggande präglar sektorn

Möbelindustrin visar en svag ökning det första halvåret. I övrigt präglas branscherna av ett fortsatt minskat byggande och framförallt en kraftig inbromsning för småhusindustrin. Antalet påbörjade småhus första halvåret minskade till 2 350 st vilket är 53 % färre jämfört med samma period förra året. Byggsektorns inbromsning på totalt 34 % ger minskad försäljning av alla insatsvaror som fönster, dörrar, golv och trappor samt övrigt byggmaterial.


2012-10-05: Möbelbranschen på kurs mot piratkopiering

Det blev stor uppslutning när möbelbranschens alla led samlades för utbildning i immaterialrättsfrågor – Stockholm var först ut av tre tillfällen. Kursen är ett viktigt led i ambitionen att medvetandegöra branschen om piratkopiering – som i sin tur är en stor anledning till att komma tillrätta med det växande problemet.


2012-09-30: Johan från Helsingborg nöjd tvåa i SM-final i möbelsnickeri

Det bar sig inte riktigt hela vägen för Helsingborgssonen Johan Svensson när finalen av Yrkes-SM i möbelsnickeri avgjordes 27-29 september på Carl Malmsten Furniture Studies i Stockholm. Efter tre dagars snickrande hamnade han på delad andraplats.


2012-09-30: Erik från Falköping stolt tvåa i SM-final i möbelsnickeri

Det bar sig inte riktigt hela vägen för Falköpingssonen Erik Lindberg när finalen av Yrkes-SM i möbelsnickeri avgjordes 27-29 september på Carl Malmsten Furniture Studies i Stockholm. Efter tre dagars snickrande hamnade han på delad andraplats.


2012-09-30: Emil från Umeå tvåa i Yrkes-SM-final

Det bar sig inte riktigt hela vägen för Umeåsonen Emil Granberg när finalen i Yrkes-SM i möbelsnickeri avgjordes 27-29 september på Carl Malmsten Furniture Studies i Stockholm. Efter tre dagars snickrande hamnade han på delad andraplats.


2012-09-30: John Lundin från Uppsala snickrade hem segern i Yrkes-SM

Efter 18 timmars snickrande stod det klart att 21-årige John Lundin är Sveriges bästa unga möbelsnickare. Detta efter att finalen av Yrkes-SM i möbelsnickeri avgjorts på Carl Malmsten Furniture Studies 27-29 september. John får därmed representera Sverige i Yrkes-VM i Leipzig 2013.


2012-09-24: Pressinbjudan: Yrkes-SM i möbelsnickeri; Sveriges bäste möbelsnickare utses

Målet är att snickra hem en SM-titel. Men i potten finns också en plats i det svenska landslaget vid Yrkes-VM i Leipzig nästa år. Fyra killar från Umeå, Uppsala, Falköping och Helsingborg gör upp när finalen i Yrkes-SM i möbelsnickeri avgörs i Stockholm 27-29 september.


2012-09-20: TMF kommenterar höstbudgeten: Budgeten på bordet - var finns bostadspolitiken?

När höstbudgeten nu är presenterad i sin helhet står det klart att satsningar på bostadsbyggande är näst intill obefintlig. Det är högst förvånande att regeringen inte tar bostadskrisen på allvar. I Sverige har vi en bostadsbrist på ungefär 250 000 lägenheter, och bostadsbristen är nu ett allvarligt hot mot tillväxten.


2012-09-20: Falköpingssnickare lägger i högsta växeln i SM-final

Den 27-29 september möts Sveriges bästa unga möbelsnickare i finalen av Yrkes-SM i möbelsnickeri. Finalen äger rum på Carl Malmsten Furniture Studies i Stockholm och vinnaren får representera Sverige i Yrkes-VM i Leipzig 2013. Erik Lindberg från Falköping är en av de hungriga finalisterna.


2012-09-18: Musikälskande Helsingborgssnickare tar ton i SM-final

Den 27-29 september möts Sveriges bästa unga möbelsnickare i finalen av Yrkes-SM i möbelsnickeri. Finalen äger rum på Carl Malmsten Furniture Studies i Stockholm och vinnaren får representera Sverige i Yrkes-VM i Leipzig 2013. Johan Svensson från Helsingborg är en av de hungriga finalisterna.


2012-09-13: SM-titel hägrar för driftig Umeå-snickare

Den 27-29 september möts Sveriges bästa unga möbelsnickare i finalen av Yrkes-SM i möbelsnickeri. Finalen äger rum på Carl Malmsteen Furniture Studies i Stockholm och vinnaren får representera Sverige i Yrkes-VM i Leipzig 2013. Emil Granberg från Umeå är en av de hungriga finalisterna.


2012-09-11: Uppsala-snickare laddar för SM-final

Den 27-29 september möts Sveriges bästa unga möbelsnickare i finalen av Yrkes-SM i möbelsnickeri. Finalen äger rum på Carl Malmsteen Furniture Studies i Stockholm och vinnaren får representera Sverige i Yrkes-VM i Leipzig 2013. John Lundin från Uppsala är en av de hungriga finalisterna.


2012-08-28: Ny Trähusbarometer: Prognos för nybyggnation av småhus sänks ytterligare

Orderingången för småhus visar en minskning under första halvåret. Den ackumulerade orderingången minskade med 16 % gentemot samma period förra året. För juli månad var minskningen 10 %. Det visar TMF: s nya Trähusbarometer. TMF sänker prognosen från i våras till 4 500 påbörjade småhus för 2012.


2012-08-24: Finalist i Yrkes-SM tar Maskinkörkort

Maskinkörkortet ska minska riskerna för arbetsplatsolyckor inom trä- och möbelindustrin. I veckan har det varit bred lansering för körkortet i samband med Trä & Teknik på Svenska Mässan i Göteborg. Helsingborgaren Johan Svensson tog körkortet inför publik. Intresset är stort från företag och skolor – men också från mer oväntat håll som Kriminalvården.


2012-08-16: Minskade risker med Maskinkörkortet - en god affär

Målet med att införa Maskinkörkortet inom trä- och möbelindustrin är en markant minskning av antalet arbetsplatsolyckor. Maskinkörkortet presenteras närmare på Trä & Teknik på Svenska Mässan i Göteborg 21-24 augusti.


2012-07-04: Almedalen: Halvera ungdomsarbetslösheten med ”Kollektivavtal Light”

Skogsindustrierna och Trä- och Möbelföretagen föreslår en ny modell av kollektivavtal för ungdomar för att minska ungdomsarbetslösheten. Målet med ett "Kollektivavtal Light" är att företagen anställer fler ungdomar med villkor som är anpassade efter ungdomars liv och förutsättningar.


2012-07-03: Almedalen: Politiker – ta ert ansvar och äg debatten!

Det var ett av budskapen när möbelbranschen samlade politiker och andra intressenter i Almedalen (Visby) på tisdagsmorgonen för att tala om problem med piratkopiering.


2012-07-02: Almedalen: Finansiering av miljonprogramsrenoveringen på agendan

TMF och VVS Företagen samlade representanter från politik, forskning och näringsliv under ett seminarium i Almedalen för att prata om hur finansiering av miljonprogrammet ska lösas. Att vi behöver renovera och att vi bevarar stora samhällsvärden om vi sätter fart nu är väl känt. Men vem ska betala, vad kommer det att kosta och hur ska det finansieras?


2012-06-27: Lammhults väljer Möbelfakta!

Möbelfakta spurtar inför sommaren med tio märkta möbler på kort tid. Glädjande nog finns en debuterande producent bland dem – Lammhults Möbel AB – ett av Sveriges mest kända företag när det gäller designmöbler. Därmed har nu Möbelfakta Sveriges ledande möbelproducenter samt cirka 70 möbler i sitt märkningssystem.


2012-05-10: Första Maskinkörkorten tagna!

I början av maj skrev Maskinkörkortet historia när de två första personerna tog sin examen. Jonas Engström och Therese Mattsson klarade ”uppkörningen” på Lernia i Mora, och har nu behörighet på bandsåg respektive planhyvel.


2012-04-24: Botten nådd för trähusindustrin?

Orderingången för trähus visar en svag uppgång under mars med en ökning med 5 % jämfört med mars 2011. Det visar Trä- och Möbelföretagens nya Trähusbarometer. Samtidigt har det totalt, under de senaste 6 månaderna, visats en ackumulerad minskning med 24 % jämfört med förra året för samma period. Prognosen på 5 000 påbörjade småhus ligger fast för 2012.


2012-04-17: Minskat antal olyckor och återhämtning för möbelbranschen

Antalet arbetsolyckor i trä och möbelindustrin har minskat med närmare 30 % sedan 2008. För övrigt präglas industrin av en vikande orderingång för trähus och ett minskat byggande, antalet påbörjade småhus stannade på totalt 6 700 st. Trots en vikande byggmarknad ökade försäljningen av dörrar med 11 procent, och trappor 5 % under 2011. Exporten av möbler ökade med 6 procent till att åter närma sig nivåerna från 2008 på närmare 16 miljarder kr.


2012-04-13: "Regeringens byggsatsning - ett trött slag i luften"

Regeringens förslag att stimulera bostadssektorn är inte ens ett slag i luften. Dagens situation med en brist på 250 000 lägenheter kräver fler och betydligt mer kraftfulla åtgärder.


2012-04-13: Åtta svenskar redo för Milano

Om några dagar är det dags - Milanos iSaloni Internazionale del Mobile (17-22 april). Den italienska möbelmässan är ohotad som världens viktigaste, och den har sin givna plats för den globala möbelindustrin. När portarna slås upp för årets upplaga på måndag finns åtta svenska möbelföretag på plats. Och 2012 breder de ut sig mer än tidigare.


2012-03-19: All-time high för träfönster

Av alla fönster som säljs i Sverige är drygt 90 % träfönster, eller en kombination av trä- och aluminiumfönster. När Nordbygg öppnar på tisdag den 20 mars visar Trä- och Möbelföretagens träfönsterindustri upp sig i ett nytt ’’Fönsterkvarter’’ i C-hallen. Välkommen att ta del av den senaste utvecklingen och de senaste trenderna! 


2012-03-15: Svenskarna breder ut sig i Milano

Milanos iSaloni Internazionale del Mobile är ohotad som världens viktigaste möbelmässa. När portarna slås upp för årets upplaga den 17 april finns åtta svenska möbelföretag på plats. Och 2012 breder de ut sig mer än tidigare.


2012-03-13: TMF kommenterar FI-rapport: Bolånetaket fungerar INTE

Finansinspektionen har gjort en uppföljning av bolånetakets effekter och säger sig ha kommit fram till att det fungerar. Det är sant att belåningsgraden minskar, men det gör också byggandet av nya bostäder. Och – den minskningstakten slår minskningstakten av belåningsgraden. Det ger en ackumulerande bostadsbrist vars reella effekter redan nu är synliga. Det om något skapar bubblor.


2012-02-06: Svensk möbelindustri står stark!

Den svenska möbelbranschen stod sig bra 2011, enligt färsk statistik från Trä- och Möbelföretagen, TMF. Möbelexporten ökade med 5 %, siffrorna pekar stadigt uppåt sedan 2009. Möbler för offentlig miljö går också fortsatt bra. Detta under ett år då stora delar av Sydeuropas möbelproduktion blev hårt drabbat av konjunkturen.


2012-02-01: Möbelfakta - en aktiv ettåring!

Drygt ett år gammal, redo för sin andra mässupplaga, med cirka 50 möbler och ett tiotal engagerade producenter. Intresset för att märka sina möbelprodukter med Nya Möbelfakta blir allt större och lagom till möbelmässan har ännu en klassiker fått Möbelfakta-status – ”pinnstolarnas pinnstol”, Stolabs Lilla Åland.


2012-01-26: Snickar-Emil från Umeå till SM-final

20-årige Emil Granberg från Umeå är klar för final i Yrkes-SM i möbelsnickeri. Det står klart efter två dagars intensivt tävlande på Haraldsbogymnasiet i Falun. Emil är nu en av fyra unga möbelsnickare med chans att nå Yrkes-VM i Leipzig 2013.


2012-01-24: TMF tar plats på Möbelmässan!

TMF satsar i vanlig ordning stort på möbelmässan i Stockholm, Stockholm Furniture Fair. Förutom ett givet fokus på märkningssystemet Möbelfakta kommer TMF att lyfta den pågående kampanjen mot möbelkopior. Totalt anordnas tre seminarier.


2012-01-24: Raset för småhusbyggandet fortsätter

Orderingången fortsätter nedåt inom trähusindustrin och prognosen i Trä- och Möbelföretagens färska Trähusbarometern skrivs ned ytterligare. Den tidigare prognosen, som lämnades så sent som i november, pekade på 5 500 påbörjade småhus 2012. TMF:s bedömning är nu 5 000 påbörjade småhus 2012.


2012-01-19: Trätokig Brommatjej siktar på SM-final

Brommatjejen Mikaela Ahlin laddar för regionfinal i Yrkes-SM i möbelsnickeri. Hon är startfältets enda tjej och dessutom näst yngst. Den 24-25 januari åker hon till Falun för att mäta sig med fem av Sveriges bästa unga möbelsnickare. Det som hägrar är en plats i den prestigefyllda finalen senare i år.


2012-01-19: Finalplats i Yrkes-SM hägrar för unga snickare

24-25 januari förvandlas Haraldsbogymnasiet i Falun till ett snickarslagfält. Några av landets bästa unga möbelsnickare drabbar samman i regionfinal i Yrkes-SM. Två av dem går vidare till den prestigefyllda finalen.


2012-01-19: Finalplats för Helsingborgskille

Efter två intensiva tävlingsdagar är Johan Svensson från Helsingborg klar för final i Yrkes-SM för unga möbelsnickare. Regionfinalen som hölls i Nässjö bjöd på ett tufft startfält men Johan briljerade och blev etta i tävlingen. Nu väntar final på Carl Malmsten Furniture Studies i Stockholm.


2012-01-13: 16-årig tjej utmärker sig vid Yrkes-SM

Hon är tjej och yngst i startfältet – två egenskaper som får Ulricehamntjejen Fanny Allbäck att sticka ut i Yrkes-SM för unga möbelsnickare. Den 17-18 januari möter hon ett gäng killar vid regionfinalen i Nässjö. Fler tjejer i branschen är något som både Fanny och möbelföretagen efterlyser.


2012-01-13: Unga talanger tävlar om finalplats i Yrkes-SM

Den 17-18 januari möts södra Sveriges främsta unga möbelsnickare i Nässjö. Det är dags för regionfinal i Yrkes-SM. I startfältet finns sex unga talanger.


2012-01-12: Återförsäljare i fokus i TMF:s kamp mot kopior

TMF fortsätter sin kamp mot piratkopiering. Inom ramen för kampanjen ”Inget slår originalet” träffades möbelproducenter samt de största återförsäljarna av möbler för offentlig miljö den 12 januari för att diskutera vad man kan göra åt problemen med kopior i branschen.

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se