Pressmeddelandearkiv 2013

2013-12-04: Ny statistik från Trä- och Möbelföretagen; Användning av trä i nybyggda flerbostadshus ökar

Nu ökar andelen trä i bärande konstruktioner i nybyggda flerbostadshus. Det visar siffror som SCB har tagit fram på uppdrag av Trä- och Möbelföretagen, TMF. År 2011 utgjorde andelen trä i nybyggda flerbostadshus 6,6 procent och för 2012 är motsvarande siffra 10,1 procent.


2013-12-03: Ny statistik från Trä- och Möbelföretagen; Trähusbarometern: Den positiva trenden håller i sig

Svensk trähusindustris uppåtgående trend fortsätter och de senaste månaderna visar ökad orderingång. Det innebär att prognosen från Trä- och Möbelföretagen (TMF) för antalet påbörjade småhus justeras upp till 4 500 för 2013 samt 5 000 påbörjade småhus för 2014.


2013-12-02: Pressinbjudan: Framtidens bostadsmarknad 2.0 - när blir den en realitet?

Orsakerna till dagens bostadssituation har debatterats under lång tid. Nu är det istället läge att diskutera framtiden och vad som måste göras för att få en obalanserad bostadsmarknad att fungera igen. Vart går vi och när blir den nya bostadsmarknaden en realitet? Välkommen till ett spännande seminarium med politiker, näringsliv och företrädare från byggbranschen i panelen!


2013-11-20: Bülow tar över möbelbranschens styrgrupp

I samband med möbelbranschens temadag, Möbeldagen i Borås, hade branschens möbelstyrgrupp sitt årsmöte. Lars Bülow, designambassadör, möbelformgivare och numera vd på Lammhults, tar över som ordförande.


2013-11-15: Möbeldagen, temadag för möbelbranschen: Utmaningar och konkurrensfaktorer i möbelindustrin

Inspiration och kunskap – det är hörnstenarna för möbelsveriges självklara årliga forum, Möbeldagen. 2013 vässas konceptet med fler debattinslag än tidigare samt med fokus på underleverantörer och konkurrensfaktorer inom möbelindustrin. Den 19 november i Borås bjuds det på föredrag, paneldiskussioner samt – inte minst - nätverkande. Möbeldagen arrangeras av Trä- och Möbelföretagen (TMF) tillsammans med SP och är en mötesplats för verksamma inom möbel- och inredningsbranschen.


2013-11-14: Viktig professur för TMF

Trä- och möbelindustrin och dess branschorganisation TMF blir en viktig brobyggare mellan industri och akademi framöver.  Anders Rosenkilde, Trä- och Möbelföretagens chef för teknisk utveckling, får från den 1 januari 2014 adjungerad professur i konstruktionsteknik, med inriktning på industriellt träbyggande vid Lunds universitet.


2013-11-07: Är det okej att sno din idé?

Produktkopiering blir allt vanligare i möbelbranschen och andra kreativa näringsområden. Många saknar kunskap i frågan vilket bidrar till att plagiering fortsätter att breda ut sig. Trä- och Möbelföretagen (TMF) arrangerar - tillsammans med Beckmans, Konstfack och LiU Malmsten - en öppen föreläsning för designstudenter, som ett led i arbetet att öka medvetenheten och kompetensen kring plagiering.


2013-10-21: Yrkesintroduktionsavtal tecknat mellan Trä- och Möbelföretagen och GS-facket: Nytt avtal underlättar rekrytering av unga till viktig industri

Nu blir det lättare för den svenska möbel- och träindustrin att rekrytera unga. GS-facket har tillsammans med Trä- och Möbelföretagen tecknat avtal om yrkesintroduktion som innebär att det ges ytterligare möjlighet för företag att anställa unga under 25 år till en reducerad lönekostnad, där såväl utbildning som handledning ingår.


2013-10-14: Halvårsstatistik för den svenska trä- och möbelindustrin: Viss ljusning för småhusbyggandet

För första gången sedan 2010 ökar småhusbyggandet i Sverige igen. Även om det fortfarande handlar om en försiktig uppgång från låga nivåer, ger detta positiva signaler till den svenska trä- och möbelindustrin. Det totala bostadsbyggandet ökade med 33 procent under första halvåret 2013 och byggandet av småhus ökade med 9 procent. När det gäller möbler minskade den totala exporten med 6 procent medan exporten av kontorsmöbler, som utgör en andel på 16 procent, ökade med 4 procent.


2013-09-18: Satsning på Upphandlingsstödet - ett steg i rätt riktning

Trä- och Möbelföretagen, TMF,  välkomnar den satsning på Upphandlingsstödet som regeringen utlovar i höstbudgeten, som presenterades idag. Jämfört med dagens årliga stöd på 40 miljoner kronor kommer resurserna ökas med 35 miljoner från och med 2015. Dessutom gör regeringen bedömningen att det offentliga upphandlingsstödet behöver koncentreras och därför ska samlas hos Konkurrensverket.


2013-09-12: Kommunala särkrav snart historia

Trä- och Möbelföretagen, TMF,  välkomnar regeringen och bostadsminister Stefan Attefalls förslag om slopade särkrav. Kommuner ska inte ställa upp lokala regler och krav för byggandet.


2013-09-09: Kinnarpskoncernen väljer Möbelfakta

Kinnarpskoncernen med varumärkena Kinnarps, Materia, NC Nordic Care samt Skandiform väljer framöver att fokusera på en märkning i Sverige – Möbelfakta. Koncernen motiverar sig med att Möbelfakta täcker in såväl kvalitet, miljö som socialt ansvar.


2013-08-29: Möbelfakta bräcker 200!

Några månader efter 100-strecket är nu Möbelfakta förbi ännu en milstolpe. Över 200 möbler/möbelserier har blivit märkta. Märkningssystemet lockar allt fler producenter i möbelbranschen och framförallt hänvisas det allt oftare till Möbelfakta vid upphandlingar. Totalt 27 producenter har vid dags dato märkt möbler.


2013-08-27: Sluta gissa - gå ut och fråga!

Utbildningsminister Jan Björklund presenterade idag ytterligare satsningar på gymnasial lärling. Dessa innefattar utökade stöd till företag och lärlingar samt möjligheten att anställa inom ramen för gymnasieutbildningen. Liknande försök att skapa lärlingsutbildningar har tidigare inte lyckats eftersom de tagits fram utan att företagen - som utöver eleverna - är de direkt berörda, menar Trä- och Möbelföretagen.


2013-08-27: Ny Trähusbarometer: 2014 vänder det och antalet nybyggda småhus blir fler

Orderingången för svensk trähusindustri ligger på en fortsatt rekordlåg nivå även om en viss ökning i orderingången nu skönjs. Ökningen kommer dock att få genomslag i byggstarter först under nästa år och det innebär att prognosen på 4 000 antalet påbörjade småhus ligger fast under 2013. 2014 förväntas en försiktig ökning på 10 % vilket ger 4 500 påbörjade småhus.


2013-07-09: Uppsalasnickare trivdes i konkurrens med världseliten

Efter fyra intensiva tävlingsdagar i Yrkes-VM står det klart att 21-årige John Lundin från Uppsala inte gör bort sig bland världens bästa unga möbelsnickare. Han hade själv hoppats på en bättre placering, men kommer hem med en oförglömlig upplevelse och många nya erfarenheter i bagaget.


2013-07-04: Almedalen 2013: Det handlar inte om arbetsmarknadspolitik - det är tillväxtpolitik!

Referat från TMF:s Almedalsseminarium om Yrkesutbildning; Visst kan vi skapa attraktiva yrkesutbildningar!


2013-07-03: Almedalen 2013: Hur ska framtidens bostäder köpas och ägas?

De frågorna diskuterades av Stefan Attefall, civil- och bostadsminister (KD), Veronica Palm, ordförande i civilutskottet (S), Henrik von Sydow, ordförande i skatteutskottet (M), samt Daniel Liljeberg, chefsekonom Villaägarna, i dag på ett seminarium arrangerat av Trä- och Möbelföretagen. Frågorna rörde framförallt kostnader som uppstår - och finns - i samband med bostadsbyggande och boende.


2013-07-03: Almedalen 2013: Miljonprogrammet har potential men missa inte att ta in boendeexpertis!

Möjligheter för miljön, för jobb – och framförallt för de som bor i områden som behöver rustas upp. Frågan om vilka möjligheter miljonprogrammens upprustning erbjuder diskuterades i Almedalen på TMF:s seminarium med titeln ”Vem som tar vid när staten som byggde har kapitulerat”...


2013-07-03: Almedalen 2013: Gemensam nollvision för byggarbetsplatser

Företrädare för 17 organisationer inom svensk byggsektor överlämnade den 2 juli en gemensam avsiktsförklaring till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström - däribland Trä- och Möbelföretagen. Tillsammans ska man arbeta för att säkra landets byggarbetsplatser.


2013-07-02: Almedalen 2013: Vi vill ha konkurrens!

Företrädare för svensk möbelindustri var eniga om det budskapet under ett seminarium med rubriken ”Vad händer när vi skapar temporära monopol” arrangerat av Trä- och Möbelföretagen på tisdagsmorgonen i Almedalen. Seminariet handlade om hur LOU – lagen om offentlig upphandling - fungerar för upphandling av möbler.


2013-07-02: Succé för första upplagan av Swedish Midsummer Design Weekend!

Swedish Midsummer Design Weekend den 27-29 juni blev en riktig succé. Europeiska arkitekter och journalister möttes av ett Stockholm i solig sommarskrud, och hann med att besöka 14 designföretag i fem showrooms samt att premiärdansa kring en midsommarstång. Evenemanget arrangerades av Trä- och Möbelföretagen, VisitSweden samt Stockholmsmässan tillsammans med Sveriges ledande möbelproducenter med syftet att öka det internationella intresset för svensk möbeldesign och varumärket Sverige.


2013-07-01: David Johnsson ny vd i Trä- och Möbelföretagen

David tillträder i dag den 1 juli posten som vd i TMF. Uppdraget är att fortsätta vidareutveckla såväl organisationen som förutsättningarna för en konkurrenskraftig trä- och möbelindustri.


2013-06-26: Ung Uppsalasnickare till Yrkes-VM

Om några dagar visar 20-åriga John Lundin från Uppsala sina färdigheter i möbelsnickeri för omvärlden. Det är dags för Yrkes-VM i Leipzig, en tävling som lockar över 200 000 besökare, och John Lundin är Sveriges representant i klassen för möbelsnickare.


2013-06-12: Första Möbelfakta-märkta köket!

Drygt två år efter nylanseringen har Möbelfakta fått sitt första kök i märkningssortimentet. Det är snickeriföretaget Träteknik AB som når milstolpen. Mer än 160 möbler från Sveriges största möbelproducenter har vid dags dato blivit märka.


2013-06-10: Sverige värd när Europas möbelindustri träffas

Den 11-12 juni står Sverige och Trä- och Möbelföretagen, TMF, för första gången värd för ett internationellt möte för EFIC, den europeiska möbelorganisationen. Totalt 14 europeiska gäster kommer att finnas på plats i Stockholm. Förutom att diskutera det allmänna marknadsläget i Europa läggs vikt på angelägna frågor såsom miljökrav, kontroversiella franska återvinningsregler samt ID-kort för möbler.


2013-06-03: Svensk möbeldesign lockar formstarka opinionsbildare till Sverige

27-29 juni kommer svensk design och Sveriges internationellt kända möbelindustri i fokus när tongivande europeiska arkitekter och journalister gästar Stockholm för exportsatsningen Swedish Midsummer Design Weekend. Trä- och Möbelföretagen (TMF), VisitSweden och Stockholmsmässan samarbetar med målet att öka det utländska intresset för svensk möbeldesign och varumärket Sverige.


2013-05-16: Standardiserade besiktningar höjer byggkvaliteten

Besiktningsmän som besiktar olika, småhusköpare som inte vet hur besiktningar ska gå till och parter i konflikt om fackmässighetskrav, är vanligt i dag. Men med Besiktningsmannaboken kommer dessa problem förhoppningsvis att bli mer ovanliga framöver. Bakom boken finns en enad bransch med representanter för alla sidor.


2013-04-29: Ny Trähusbarometer: 2013 - ett förlorat år

Orderingången för svensk trähusindustri ligger på en fortsatt rekordlåg nivå även om minskningen nu planat ut. Dock syns ingen ökning, och prognosen på 4 000 påbörjade småhus ligger fast under 2013. De viktigaste orsakerna till den låga orderingången är fortsatt dåliga finansieringsalternativ, det osäkra ekonomiska läget samt brist på byggbar mark. Därtill saknas en sund och långsiktig bostadspolitik.


2013-04-19: Industriellt byggande och nya marknader möjligheter för träindustrin

Från Trädagen signalerades en fortsatt god utveckling inom träbyggandet, även om ett lågt byggande i Sverige håller tillbaka marknaden. Den svenska träindustrins framgångar på nya marknader utgör också ljusa inslag i en sektor som just nu går igenom en krävande period.


2013-04-15: Ökad export håller uppe trä- och möbelindustrin

Det visar färsk statistik från TMF –Trä- och Möbelföretagen i rapporten TMF i siffror som publiceras i dag. Trä och möbelindustrin präglas för övrigt av en mycket svag inhemsk byggmarknad, antalet påbörjade småhus stannade på rekordlåga 4750 stycken under 2012. Trots en vikande inhemsk byggmarknad ökade exporten av trähus, dörrar, fönster, golv och trappor. Produktionen och exporten av möbler var i stort sett oförändrad.


2013-04-05: Svensk möbelindustri tar plats i Milano!

Milanos iSaloni Internazionale del Mobile är ohotad som världens viktigaste möbelmässa. När årets upplaga inleds den 9 april är det med en stark svensk representation. Bland annat gör Lammhult comeback. 


2013-04-02: Avtal klart för trä- och möbelindustrin

Överenskommelse om nya kollektivavtal har nu träffats för trä- och möbelindustrierna. Avtalen ger löneökningar på 6,8 % över 36 månader.


2013-03-31: TMF accepterar OpO:s slutliga hemställan

TMF valde på söndagskvällen att acceptera OpO: s andra och slutliga hemställan. Motparterna Unionen, Sveriges Ingenjörer och GS sa däremot nej.


2013-03-19: På väg mot säkrare bygg-, trä- och möbelindustri

Arbetsmiljöverket har rapporterat om brister i arbetsmiljön på små byggföretag i Sverige. Behovet av ökade kunskaper om arbetsmiljö och en ökad medvetenhet om säkerhetsriskerna hos företagen lyftes fram. Inom arbetsgivarorganisationerna Sveriges Byggindustrier och Trä- och Möbelföretagen har vi redan identifierat samma behov och arbetar intensivt med dessa frågor.


2013-03-16: TMF tackar ja till OpO:s första hemställan

TMF har liksom övriga arbetsgivare inom Industrin i dag svarat på den första hemställan de opartiska ordförandena (OpO) lämnade i torsdags. Budet innebär ett treårigt avtal med kostnadsökningar på sammantaget 6 % över tre år.


2013-03-15: David Johnsson ny vd för Trä- och Möbelföretagen

David tillträder den 1 juli 2013 med uppdraget att fortsätta vidareutveckla såväl organisationen Trä- och Möbelföretagen, som förutsättningarna för en konkurrenskraftig trä- och möbelindustri.


2013-03-08: Byggnads slår till igen

Byggnads har idag utökat sitt redan lagda och synnerligen omfattande konfliktvarsel. Varslet som redan från början är ett av de mest omfattande som lagts på svensk arbetsmarknad i modern tid behöver alltså enligt Byggnads uppfattning utökas ännu mer.


2013-03-07: Bolånetak - fel sätt att kompensera bristfällig bostadspolitik

Finansinspektionen konstaterar på en presskonferens idag att bolånetaket fungerar – en uppfattning som Trä- och Möbelföretagen (TMF) inte delar. TMF anser att bolån ska amorteras och att amortering är ett bättre skydd mot hushållens överbelåning än nuvarande system med evighetslån och bolånetak. Bolånetaket är också det största hindret för att byggandet av småhus åter ska komma i gång.


2013-02-28: Byggnads missbrukar konflikträtten

Svenska Byggnadsarbetarförbundet, Byggnads, har lagt ett varsel, som både slår mot tredje man och som dessutom vittnar om bristande samhällsansvar. Flera samhällsviktiga infrastruktursatsningar, till exempel äldreboende, sjukhus och vägbyggen, kommer att stängas om konflikten bryter ut, och medlemmar i Trä- och Möbelföretagen, TMF, drabbas.


2013-02-06: Möbelbranschen och media debatterar piratkopiering; Branschen behöver kommunicera och lagstiftningen uppdateras

Det var några åsikter som kom fram när möbelbranschen debatterade piratkopiering och medias roll på en paneldebatt anordnad av tidningen RUM och TMF – Trä- och Möbelföretagen – på Stockholm Furniture Fair i dag.


2013-02-05: Många utmaningar, men än fler möjligheter; Moderna arbetsplatser, hållbara möbler och Internethandel ger framgångar för nordisk möbelindustri

Det sa Cecilia Ask Engström, chef för branschutveckling och svensk möbelindustri hos TMF – Trä- och Möbelföretagen - som inledningstalade på Stockholm Furniture Fair (SFF) tillsammans med Guest of Honour Oki Sato, Nendo, samt Cecilia Nyberg, projektchef SFF.


2013-02-05: Svensk möbelindustri står pall; exporten kvar på samma nivå 2012

Sveriges produktion av möbler beräknas till 21 miljarder för 2012, enligt färsk årsstatistik från Trä- och Möbelföretagen (TMF). Svensk möbelindustri har fortsatt positiv handelsbalans och exporten summeras till 15,8 miljarder. Den ligger därmed på samma nivå som 2011. Norge behåller platsen som den viktigaste exportmarknaden med en andel på 36 %. Övriga marknader är Danmark, Tyskland och Finland med cirka 10 % var.


2013-02-01: Möbelfakta i frontlinjen!

Möbelfakta är numera ett naturligt inslag på möbel-Sveriges årliga mötesplats - Stockholm Furniture Fair. Även 2013 dominerar märkningssystemet i Trä- och Möbelföretagens monter där man bl a kan se ett urval av märkta möbler samt ett bildspel över samtliga märkningar. Och – Möbelfakta lockar allt fler!


2013-01-31: TMF intar scenen på Sthlm Furniture Fair!

Det är dags för Stockholm Furniture Fair och därmed laddar Trä- och Möbelföretagen för fullt med aktiviteter. 2013 tar TMF frågan om kopiering till mässans scen i entréhallen genom en debatt om piratkopiering. Vi har fortsatt fokus på Möbelfakta med utställning i montern samt seminarium för upphandlare.


2013-01-30: TMF höll riksdagsseminarium om piratkopiering

Med god representation från flertalet riksdagspartier höll Trä- och Möbelföretagen, TMF, en utbildning i immaterialrättsfrågor på onsdagen. Piratkopiering av möbler är ett växande problem, och träffen med riksdagsledamöterna var ett viktigt led i diskussionen om behovet av de förändringar som behöver göras i lagar och regelverk. Seminariet initierades och arrangerades av riksdagsledamoten Per Åsling (C).


2013-01-29: Ny Trähusbarometer: Ingen ökning i sikte

Trä- och Möbelföretagen står fast vid prognosen 4 000 påbörjade småhus under 2013. Orderingången ligger på en fortsatt rekordlåg nivå. Trots att minskningen av orderingången nu planar ut syns ingen ökning. De viktigaste orsakerna till den låga orderingången är fortsatt dåliga finansieringsalternativ samt det osäkra ekonomiska läget. Därtill saknas en sund och långsiktig bostadspolitik.


2013-01-18: Uteblivna utbildningssatsningar sänke för industrin

Yrkeshögskolemyndigheten tillkännagav idag vilka utbildningar som får tillstånd att starta till hösten. Några av de utbildningar trä- och möbelindustrin har efterfrågat kommer till stånd, men merparten har fått avslag och sammantaget kommer allt för få utbildningar att starta till hösten. På sikt drabbas industrins konkurrenskraft befarar Trä- och Möbelföretagen - TMF.


2013-01-15: TMF stöder Ingves krav på amortering

Riksbankschefen Stefan Ingves har rätt. Bolån skall amorteras. Amortering är ett bättre skydd mot hushållens överbelåning än nuvarande system med evighetslån och bolånetak.

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se