Pressmeddelandearkiv 2014

2014-12-02: Trähusbarometern: Prognosen för påbörjade småhus höjs inför 2015

TMF:s prognos för antalet påbörjade småhus ligger kvar på 7 000 för 2014. Däremot höjs siffran till 8 000 inför 2015, mot tidigare 7 500. Trots den positiva trenden ser småhusbranschen orostecken – inte minst när det gäller finanseringsfrågan samt bristen på nyproduktion.
- Nyproduktion måste bli ett mer prioriterat område, säger TMF:s Gustaf Edgren.


2014-12-01: Miljö- och hållbarhetschef för trä- och möbelbranschen

Miljö- och hållbarhetsfrågorna är, och blir, allt viktigare för företagen inom trä- och möbelindustrin. Därför har TMF inrättat en ny tjänst med särskilt ansvar för att driva hållbarhetsarbetet framåt. Det handlar bland annat om att öka kompetensen i branschen och ta initiativ till flera forskningsprojekt.


2014-11-28: Användningen av trä i nybyggda flerfamiljshus ökar kraftigt

Antalet lägenheter i flerfamiljshus som byggts med en stomme av trä ökade med 35 procent under 2013 jämfört med året innan. Det visar statistik som SCB har tagit fram på uppdrag av Trä- och Möbelföretagen, TMF.
- Det här är ett styrkebesked och ett bevis på fördelarna av industriell tillverkning och trä som material, säger Gustaf Edgren, branschutveckling trähus, TMF.


2014-11-13: Pressinbjudan: Framtiden i fokus på årets Möbeldag

Inspiration och kunskap - det är hörnstenarna för möbelsveriges självklara årliga forum, Möbeldagen. 2014 blir det extra mycket framtidsspaning med begrepp som Augmented Reality och Service-design, livscykelanalys samt föredrag om nya användningsområden för material. Möbeldagen anordnas den 18 november i Borås och är ett samarrangemang av TMF och SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). 


2014-11-11: FI:s förslag på amorteringskrav stimulerar inte nyproduktion

Dagens besked från Finansinspektionen, FI, om hur det nya regelverket för amorteringar av bolån ska se ut blev tuffa amorteringskrav som gör det ännu svårare för unga människor att köpa en bostad. Och för den svenska småhusbranschen saknas fortfarande regler som leder till ett verkligt bostadsbyggande.


2014-10-14: TMF i siffror: Lyft för småhus och träinredningar

Nu märks återhämtningen i svensk ekonomi tydligt inom trä- och möbelindustrin. För TMF:s företag som bygger småhus ökade orderingången med 24 procent. Och fler bostäder ger även positiva effekter för företagen som tillverkar bland annat kök, fönster, dörrar och trappor. Det visar ny statistik för första halvåret 2014, som nu också omfattar uppgifter om hur renoveringen av miljonprogrammet fortgår.


2014-10-08: Cajsa Ivarsson - ett lyckat exempel med Yrkesintroduktionsavtalet

Tack vare Yrkesintroduktionsavtalet har 18-åriga Cajsa Ivarsson kunnat gå direkt från finsnickeristudier på hantverksprogrammet till anställning på Snickarlaget i Sävsjö.
- Det här är något helt annat än att lära sig samma sak i skolan. Man växer som människa av att få komma in i arbetslivet, säger hon till Trä & Möbelforum, TMF:s medlemstidning.


2014-09-29: TMF/Grafiska/SLA: ”Vi säger inte upp det tredje avtalsåret”

Även om de avtalade löneökningarna med facit i hand blivit dyrare än förväntat har Trä- och Möbelföretagen (TMF), Grafiska Företagen och Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA) beslutat att inte använda sig av möjligheten att säga upp det tredje och sista avtalsåret.


2014-08-29: Nytt möbelkluster ska stärka svensk möbelindustri

I dag bildades Svenska Möbelklustret med syfte att stödja exportsatsningar, utbildning och komptensförsörjning inom svensk möbelindustri.
- Genom en sån här uppslutning med flertalet av landets stora möbelkommuner skapas helt nya förutsättningar att genomföra strategiskt viktiga utvecklingsprojekt som ger avtryck och gör skillnad, säger Cecilia Ask Engström, chef branschutveckling på Trä- och Möbelföretagen, TMF.


2014-08-27: Trähusbarometern: Prognosen för påbörjade småhus ligger kvar på 7 000

TMF:s prognos för antalet påbörjade småhus förblir 7 000 för 2014. Den svagt positiva trenden kvarstår men andelen påbörjade småhus ligger på en historiskt låg nivå.
- Bolånetakets negativa effekt på nyproduktionen kvarstår och är den enskilt största orsaken till att folk inte lyckas få sitt drömboende, säger TMF:s Gustaf Edgren.


2014-06-26: Ny studie: Renoveringsskulden i miljonprogrammet nu 471 000 lägenheter

Sverige står inför en enorm utmaning när det gäller upprustningen av miljonprogrammet. Enligt nya siffror som Trä- och Möbelföretagen, TMF, låtit det oberoende Prognoscentret ta fram kommer 471 000 bostäder att behöva renoveras den närmaste tiden – i dagsläget saknas planer för att renovera 205 000 av dem. Den totala renoveringskostnaden för miljonprogrammet beräknas till 214 miljarder kronor.


2014-06-23: Unikt möte mellan svenska möbelföretag och europeiska topparkitekter

26-28 juni sätts full fokus på svenska designmöbler när exportsatsningen Swedish Midsummer Design Weekend genomförs för andra året i rad. Tongivande europeiska arkitekter gästar Stockholm för ett unikt smakprov på svensk design och livsstil. Satsningen är ett samarbete mellan 14 svenska designmöbelföretag, Trä- och Möbelföretagen, VisitSweden och Stockholmsmässan/Stockholm Furniture & Light Fair.


2014-06-10: Pressinbjudan: TMF, Riksbyggen, Villaägarna och HSB föreslår gynnat bosparande för unga

Sedan bolånetakets införande 2010 har det blivit svårare för unga vuxna att skaffa sig egen bostad. Många tvingas tacka nej till jobb eller utbildning och får vänta med att bilda familj. I en rapport som presenteras på onsdag den 11 juni föreslår fyra organisationer ett nytt bosparande för unga med en statlig stimulans som gör det möjligt att spara ihop till insatsen.


2014-06-05: Småländsk satsning på jobb för unga

De halvårsgamla yrkesintroduktionsavtalen ska nu förankras lokalt. Niclas Svensson har uppdraget att informera företag och fackliga företrädare i Småland om möjligheterna för unga mellan 18-24 år att få jobb via yrkesintroduktion.


2014-06-04: TMF välkomnar ja till Attefallshus

Trä- och Möbelföretagen (TMF) välkomnar riksdagens ja till regeringens förslag om det så kallade Attefallshuset och möjligheten det innebär för småhusbranschen.
- Husen kommer att bli efterfrågade som semesterbostäder i turisttäta områden och i storstadsregioner med bostadsbrist, säger TMF:s vd David Johnsson i en kommentar.


2014-05-27: Trähusbarometern: Prognosen för påbörjade småhus höjs till 7 000

TMF:s prognos för antalet påbörjade småhus justeras upp från 6 500 till 7 000 för 2014. Den positiva trenden står sig och det är orderingången för trähusindustrin som stigit markant, med 25 procent, jämfört med samma period från föregående år.


2014-05-15: Handeln med piratkopierade möbler – ett hot mot innovation och hållbarhet

Polisens tillslag mot Designers Revolts lager ledde till ett beslag av ett mycket stort antal möbler och andra inredningsprodukter. Designers Revolt har under längre tid sålt kopior av kända designprodukter via sin hemsida.
- Att Polisen gjort ett så omfattande beslag är ett viktigt steg i kampen mot kopior. Sverige ligger i framkant när det gäller möbeldesign och tyvärr ser vi att allt fler försöker dra nytta av dessa företags satsningar på innovation, nytänkande och kvalitet, säger Cecilia Ask Engström, chef branschutveckling på Trä- och Möbelföretagen, TMF.


2014-04-15: TMF i siffror: Stabil uppgång för småhusbyggandet

Påbörjade småhus ökade med 18 procent och antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus med 55 procent under 2013. Det totala bostadsbyggandet ökade med 46 procent under samma period, jämfört med 2012.
När det gäller möbler har den svenska produktionen ökat de senaste åren. Samtidigt hade möbelhandeln en stark försäljningstillväxt i slutet av förra året, som väntas fortsätta 2014.


2014-04-04: Stark svensk närvaro i Milano

Milanos iSaloni Internazionale del Mobile är ohotad som världens viktigaste möbelmässa och som mötesplatsen för internationell design. När årets upplaga inleds den 8 april är det med en stark svensk närvaro på mässan, vilket speglar en svensk möbelindustri med framtidstro. I år finns handelsminister Ewa Björling på plats för att träffa nio utställare samt delta vid två svenska designsatsningar.


2014-03-19: PRESSINBJUDAN: Attefall och Borg besöker 25 kvm på Norrmalmstorg

Det första exemplet på ett bygglovsfritt komplementbostadshus slår imorgon upp dörren mitt på Norrmalmstorg i Stockholm. Trä- och Möbelföretagen, TMF, bjuder in finansminister Anders Borg och bostadsminister Stefan Attefall till husesyn av ett föreslaget så kallat Attefalls-hus, som ett av TMF:s medlemsföretag har färdigställt.


2014-02-25: Trähusbarometern: Fortsatt positiv trend

Småhusindustrins uppåtgående trend fortsätter och de senaste månaderna visar ökade leveranser och orderingång. Det innebär att prognosen för antalet påbörjade småhus justeras upp till 6 500 för 2014, vilket är högre än TMF:s tidigare bedömning.


2014-02-05: Svenskarna beredda betala mer för möbler tillverkade under schyssta villkor

Sex av tio svenskar är beredda att betala mer för möbler som producerats under goda arbetsvillkor. Och en stor majoritet anser att kvalitet och design är viktigast när det är dags att köpa möbler. Det är också dessa värden som svenskarna framför allt förknippar med svenska möbler. Det visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Trä- och Möbelföretagen, TMF.


2014-02-03: Svensk möbelproduktion - ett föredöme i Europa

Sverige står stark som europeisk möbelnation och möbeltillverkare. Samtidigt som möbelhandeln redovisar uppåtgående siffror visar prognosen återigen en ökad årlig produktion av möbler. Enligt färsk årsstatistik från Trä- och Möbelföretagen (TMF) uppskattas den till 23 miljarder för 2013.


2014-01-17: Ny förhandlingschef på TMF och GFF

Eva Glückman är ny förhandlingschef på Trä- och Möbelföretagen (TMF) samt Grafiska Företagens Förbund (GFF). De båda organisationerna utökade sitt samarbete i samband med senaste avtalsrörelsen (2012-2013) och slår nu samman sina centrala förhandlingsavdelningar samt strävar även efter att utveckla den regionala arbetsgivarverksamheten.


2014-01-08: Ny rapport om möbellandet Sverige: Sverige ljuspunkten i europeisk möbelbransch

Den svenska möbelbranschen har återhämtat sig bättre efter finanskrisen jämfört med andra länder i Europa. Sverige växer som möbeltillverkare och är ett av få europeiska länder som ökat produktionen de senaste tio åren. Möbler är dessutom en svensk exportsuccé; Sverige är den fjärde största exportören av möbler inom EU. Det visar en rapport framtagen av Centre of Industrial Studies på uppdrag av Trä- och Möbelföretagen, TMF.


2014-01-03: Regeringen anslår medel för yrkesintroduktionssatsning

Regeringen har beslutat anslå 400 000 kr i projektmedel för informationsinsatser för yrkesintroduktion för ungdomar. Ansökan har gjorts gemensamt av Trä- och Möbelföretagen (TMF), Skogsindustrierna och GS-facket, och syftet är att främja användningen av yrkesintroduktionsavtal för trämekanisk industri i Småland.

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se