Ny studie: Renoveringsskulden i miljonprogrammet nu 471 000 lägenheter

2014-06-26

Sverige står inför en enorm utmaning när det gäller upprustningen av miljonprogrammet. Enligt nya siffror som Trä- och Möbelföretagen, TMF, låtit det oberoende Prognoscentret ta fram kommer 471 000 bostäder att behöva renoveras den närmaste tiden – i dagsläget saknas planer för att renovera 205 000 av dem. Den totala renoveringskostnaden för miljonprogrammet beräknas till 214 miljarder kronor.

David Johnsson är vd för TMF:

– Att renovera flerbostadshusen som byggdes under miljonprogramsåren tillhör en av våra största samhällsutmaningar. Men att bara se det växande upprustningsbehovet som ett problem är helt fel. Om vi hittar resurserna och tänker igenom vad vi vill med upprustningen finns enorma värden att realisera, både i klimathänseende och socialt.

TMF har låtit Prognoscentret intervjua 119 fastighetsägare med flerbostadshus byggda under ”rekordåren” 1960-1975. Både privata och allmän¬nyttiga fastighetsbolag ingår i underlaget. Av resultatet framgår att 264 000 bostäder av den totala stocken av 922 000 miljonprogramslägenheter redan rustats upp, vilket endast motsvarar 29 procent. Ungefär 90 procent av företagen svarar att det behöver finnas någon typ av ekonomiska drivkrafter för att renoveringar ska genomföras – antingen genom sänkta kostnader eller ökade intäkter.

– Siffrorna från svenska fastighetsägare visar att upprustningen av beståndet från 1960- och 70-talen har kommit igång, men att väldigt mycket återstår. Nästan en halv miljon lägenheter behöver renoveras – men värdarna planerar för mindre än hälften av det. Vi ser en renoveringsskuld byggas upp, säger David Johnsson.

Tidigare bedömningar av kostnaden för att renovera hela beståndet av miljonprograms-lägenheter har legat mellan 300 och 900 miljarder kronor. Prognoscentrets mest optimistiska beräkning pekar på cirka 214 miljarder kronor. Denna siffra bygger på läget idag – kommer inte renoveringarna igång i tillräcklig takt ökar skulden. Beräkningen inbegriper kostnader för tekniska och byggnadstekniska installationer som till exempel stambyte, tilläggsisolering, ventilation, värmeåtervinning och renovering av kök och badrum. Summan inbegriper inte sociala renoveringskostnader och är exklusive moms.

Se bifogade rapporter.

För mer information, kontakta gärna:
David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se
Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, 070-562 72 04, anne.radestad@tmf.se 
Vid frågor om metod och statistik: Thomas Ekvall, marknadsanalytiker Prognoscentret,
073-981 00 07, te@prognoscentret.se
 

Dela: Share Share

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se