Pressmeddelandearkiv 2015

2015-12-21: Avtalskrav överlämnade mellan parterna i trä- och möbelindustrierna

Idag lämnade Trä- och Möbelföretagen, TMF, avtalsyrkanden till GS-facket och mottog  samtidigt deras avtalskrav. TMF:s yrkanden bygger på behovet av att skapa modernare kollektivavtal med företagsanpassade lösningar så att konkurrenskraften hos de svenska företagen kan förbättras.


2015-12-10: Möbelfakta inleder samarbete för att stärka hållbar utveckling inom svensk möbelindustri

Allt fler möbelproducenter vill utveckla sitt miljö- och hållbarhetsarbete och säkerställa att deras möbler tillverkas under schyssta förhållanden. Efterfrågan på Möbelfakta-märkning ökar kraftigt och Trä- och Möbelföretagen, TMF, inleder nu ett samarbete med Trossa för bland annat tredjepartskontroll av att Möbelfaktas krav efterföljs.


2015-12-01: Trähusbarometern: Prognoshöjning med reservation

TMF:s prognos för antalet påbörjade småhus höjs från 9 500 till 10 000 för 2015, medan prognosen för 2016 sätts till 10 500 småhus.
- Att inte prognosen för nästa år är högre med nuvarande orderingång beror till stor del på utdragna kommunala bygglovsprocesser och bristen på tomtmark, säger Gustaf Edgren, som arbetar med branschutveckling trähus och bostadspolitiska frågor på TMF.


2015-11-11: Ny rapport avslöjar kommunernas skenande avgifter för plan- och bygglov

De plan- och bygglovsavgifter som kommunerna tar ut per hus har i genomsnitt ökat med över 400 procent och i några kommuner med över 800 procent sedan år 1990. Det visar en ny rapport som tagits fram av KTH på uppdrag av Trä- och Möbelföretagen, TMF.


2015-10-15: TMF i siffror: Kraftig uppgång för byggmaterialindustrin – men renoveringstakten i miljonprogrammet saktar in

Företagen som tillverkar fönster, dörrar och trappor av trä har ökat sina leveranser första halvåret 2015. Antalet påbörjade småhus ökade med 24 procent under tidsperioden. Det totala bostadsbyggandet har ökat med över 30 procent, vilket lett till en uppgång för hela branschen. Men renoveringstakten när det gäller bostäderna i miljonprogrammet har dämpats.


2015-08-27: Trähusbarometern: Oförändrad prognos trots ökad orderingång

TMF:s prognos för antalet påbörjade småhus ligger kvar på 9 500 för 2015, det vill säga samma siffra som senaste Trähusbarometern i maj. 
- Nuläget ser visserligen stabilt ut och orderingången vittnar om en uppgång men den är inte tillräcklig för att höja prognosen. Andra faktorer som finansiella oklarheter och otillräckligt med detaljplanerad mark för småhus utgör ett hinder, säger Gustaf Edgren, som arbetar med branschutveckling och näringspolitiska frågor för trähusindustrin.


2015-06-01: Avtal 2016: Arbetsgivarna inom industri och handel presenterade utgångspunkter inför avtalsrörelsen

Vid en pressträff idag presenterade arbetsgivarorganisationerna inom svensk industri och handel sina utgångspunkter inför avtalsrörelsen 2016. De konstaterade att vi befinner oss i ett komplicerat ekonomiskt läge, med osäker internationell konjunktur och obefintlig inflation. Organisationerna konstaterar att avtalsrörelsen 2016 inte kan utgå från Riksbankens inflationsmål och att arbetsmarknadens parter har ett ansvar att återställa företagens tappade konkurrenskraft. Det innebär att det inte finns något utrymme för reallöneökningar.


2015-05-26: Ny statistik från Trä- och Möbelföretagen (TMF): Trähusbarometern: Prognosen för påbörjade småhus höjs till 9 500

TMF:s prognos för antalet påbörjade småhus justeras upp till 9 500 för 2015. Det innebär en höjning med 500 småhus jämfört med senaste Trähusbarometern i mars.
- Även om framtiden ser bra ut så är prognosen bräcklig. Det finns en oro hos småhusföretagen för försämrade finansiella villkor, säger Gustaf Edgren, som arbetar med branschutveckling och näringspolitiska frågor för trähusindustrin på TMF.


2015-05-05: Unik satsning ska stärka leverantörssamverkan

Nu ska svensk trä- och möbelindustri bli ännu vassare när det gäller strategisk samverkan med underleverantörer och därmed behålla sin frontposition inom områden som innovation och hållbarhet. Trä- och Möbelföretagen (TMF), Träcentrum i Nässjö samt Högskolan i Jönköping arrangerar en Leverantörsdag den 7 maj på Tekniska Högskolan i Jönköping – i en gemensam, unik bred branschsatsning.


2015-04-27: Kurt Tingdal invald i TMF:s styrelse

I samband med Trä- och Möbelföretagens (TMF:s) årsmöte i Växjö den 23 april formerades styrelsen för kommande år. Claes Hansson (vd på Götenehus Group AB) valdes om till ordförande. Samtidigt valdes tre nya ledamöter in i styrelsen - Henric Fransson (vd, Ballingslöv), Ola Thorén (vd, Ikea Industry Hultsfred AB) samt Kurt Tingdal (vd och marknadsansvarig, Offecct).


2015-04-27: Ola Thorén invald i TMF:s styrelse

I samband med Trä- och Möbelföretagens (TMF:s) årsmöte i Växjö den 23 april formerades styrelsen för kommande år. Claes Hansson (vd på Götenehus Group AB) valdes om till ordförande. Samtidigt valdes tre nya ledamöter in i styrelsen – Henric Fransson (vd, Ballingslöv), Kurt Tingdal (vd och marknadsansvarig, Offecct) samt Ola Thorén (vd, Ikea Industry Hultsfred AB).


2015-04-27: Henric Fransson invald i TMF:s styrelse

I samband med Trä- och Möbelföretagens (TMF:s) årsmöte i Växjö den 23 april formerades styrelsen för kommande år. Claes Hansson (vd på Götenehus Group AB) valdes om till ordförande. Samtidigt valdes tre nya ledamöter in i styrelsen - Ola Thorén (vd, Ikea Industry Hultsfred AB), Kurt Tingdal (vd och marknadsansvarig, Offecct) samt Henric Fransson (vd, Ballingslöv).


2015-04-14: TMF i siffror 1/2015: Småhusbyggandet snabbt uppåt

Antalet påbörjade småhus ökade med 27 procent under 2014, och utvecklingen tyder på en fortsatt uppgång av småhusbyggandet i en ännu snabbare takt under nuvarande år. Sveriges export av möbler ökade med 2 procent, och exporten av köksinredningar med 13 procent. Samtidigt ökade möbelhandeln i Sverige starkt.


2015-03-06: Trähusbarometern: Prognosen för påbörjade småhus höjs till 9 000

TMF:s prognos för antalet påbörjade småhus justeras till 9 000 för 2015. Det innebär en höjning med 1 000 småhus jämfört med senaste Trähusbarometern, december 2014.
- Anledningen är att vi har en fortsatt stabil marknad med stor efterfrågan, i kombination med låga räntor, säger TMF:s Gustaf Edgren.


2015-02-06: Lokalt engagemang ska säkra snickarutbildning

När den gymnasiala yrkesutbildningen lade ner förra våren fanns ett intakt, lokalt engagemang för utbildningsfrågor i Umeå. Nu har det så kallade Programrådet – med representanter från fyra medlemsföretag, Trä- och Möbelföretagen (TMF) samt Umeå kommun - tagit initiativ till en ny utbildning; en 1-årig heltidsutbildning som verkstadssnickare/maskinsnickare.


2015-02-04: Ny rapport från TMF; 10 fakta om möbelnationen Sverige; "Möbelbranschen en svensk exportsuccé"

En ny europeisk undersökning visar att svenska möbelföretag ligger i topp när det gäller innovationsinvesteringar. Svensk möbelindustri investerar drygt 40 procent mer i forskning och utveckling per invånare jämfört med EU-snittet. Och industrin fortsätter att växa. Mellan 2004-2014 har den svenska möbelbranschen ökat sin produktion med ca 18 procent till skillnad från andra EU-länder där den krympt eller inte vuxit lika mycket. Det visar en ny rapport framtagen av Centre of Industrial Studies på uppdrag av Trä- och Möbelföretagen, TMF.


2015-01-28: TMF, Färg & Blanche och Stockholmsmässan i utställningssamarbete: Skandinaviska möbeln - bakom kulissen

Vilka värden står modern skandinavisk möbelindustri för? Vilken roll spelar innovation, hantverk och närhet mellan konstruktion och produktion i skapandet av en möbel? Och hur förändras produktionslandskapet med den ökade betydelsen av miljöfrågor? På Stockholm Furniture & Light Fair, 3-7 februari, visas utställningen ”Inside Scandinavian Design” som belyser viktiga aspekter av arbetet bakom skandinaviska möbler.


2015-01-22: Ny rekryteringsrapport från TMF: Större rekryteringsbehov än väntat inom trä- och möbelindustrin

Företagen inom trä- och möbelindustrin behöver rekrytera 7 600 medarbetare fram till 2019. Det visar en undersökning som gjorts på uppdrag av TMF.
Behovet av personer med rätt gymnasial yrkesutbildning är flera gånger större än vad som utbildas.
- De som ska söka till gymnasiet idag känner inte till de möjligheter och spännande jobb som våra företag kan erbjuda. Många skolor är dåliga på att berätta hur arbetsmarknaden ser ut, säger Henrik Smedmark, utbildningsansvarig på TMF.

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se