Ny rekryteringsrapport från TMF: Större rekryteringsbehov än väntat inom trä- och möbelindustrin

2015-01-22

Företagen inom trä- och möbelindustrin behöver rekrytera 7 600 medarbetare fram till 2019. Det visar en undersökning som gjorts på uppdrag av TMF.
Behovet av personer med rätt gymnasial yrkesutbildning är flera gånger större än vad som utbildas.
- De som ska söka till gymnasiet idag känner inte till de möjligheter och spännande jobb som våra företag kan erbjuda. Många skolor är dåliga på att berätta hur arbetsmarknaden ser ut, säger Henrik Smedmark, utbildningsansvarig på TMF.

En undersökning som gjorts av det oberoende Prognoscentret på uppdrag av TMF, visar på ett ökat rekryteringsbehov framöver. Under det närmaste året behöver trä- och möbelindustrin anställa närmare 1 700 personer, och företagen efterfrågar både tjänstemän och yrkesarbetare.

- Många företag uppfattar konjunkturen som mer stabil och vågar nu planera för att anställa fler medarbetare för att möta efterfrågan, säger Henrik Smedmark.

Den kompetens som företagen inom trä- och möbelindustrin framför allt behöver är personer med rätt gymnasial yrkesutbildning. Det handlar till exempel om Industritekniska programmet och Hantverksprogrammet. De yrken som efterfrågas är bland annat CNC-operatörer, ytbehandlare och verkstadssnickare. Undersökningen visar även ett ökat behov av tjänstemän med framför allt högre teknisk utbildning.

- Kompetensförsörjningen till industrin är hotad och några av de insatser som behövs är att stärka kvaliteten på, och företagens inflytande över, utbildningarna. Det behövs även fler möjligheter för vuxna att tillägna sig den kompetens som efterfrågas inom industrin, säger Henrik Smedmark.

Läs undersökningenwww.tmf.se/rekryteringsrapport2015


För mer information, kontakta gärna:
Henrik Smedmark, utbildningsansvarig TMF, 0709-54 06 55, henrik.smedmark@tmf.se
David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se
Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, 070-562 72 04, anne.radestad@tmf.se

Dela: Share Share

Relaterade länkar

Pressmeddelande

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se