TMF i siffror: Stor ökning av flerbostadshus i trä

2016-04-14

Antalet lägenheter i flerbostadshus byggda i trä ökade med 44 procent under 2015, och det ökande totala byggandet av flerbostadshus driver på utvecklingen för byggmaterialindustrin. Företagen som tillverkar fönster, dörrar och trappor av trä ökade sina leveranser under 2015. Det visar en statistikrapport från Trä- och Möbelföretagen, TMF.

- Det är bra att byggandet av flerbostadshus i trä ökar eftersom trä minskar byggprocessens klimatpåverkan avsevärt. Får vi dessutom till ett transparent och enhetligt regelverk som gäller över hela landet kan det industriella byggandet starkt bidra till att lösa bostadsbristen, säger David Johnsson, vd på TMF.

I TMF i siffror finns även statistik om möbelbranschen. Under 2015 beräknades produktionen av möbler och köksinredningar till 22 miljarder kronor, och den totala försäljningen av köksinredningar på den svenska marknaden ökade med 25 procent.
Vi har en stark möbel- och inredningsindustri i Sverige, och svenskarna köper allt fler möbler. Möbelhandeln ökade stort under förra året och statistiken visar att ökningen har varit ännu starkare inom e-handeln för möbler och heminredning.

- Svensk möbel- och inredningsindustri har länge konkurrerat framgångsrikt internationellt med design, kvalitet och hållbarhet i världsklass trots höga löner, arbetsgivaravgifter och skatter. Jämfört med andra europeiska länder har vi också kvar tillverkningen i landet. Allt detta riskerar på sikt att urholkas och försvinna om vi inte i större utsträckning värnar svensk industris konkurrenskraft, säger David Johnsson.

TMF i siffror publiceras två gånger per år med uppdaterad och jämförande statistik samt en marknadsrapport och kommentarer om branschens utveckling. Detta nummer omfattar helåret 2015. Ta del av hela innehållet på tmf.se/tmfisiffror.

Statistiken i TMF i siffror sammanställs av TMF från egna och andra källor. Materialet får gärna citeras om källan anges.

För mer information, kontakta gärna:
David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se
Yvonne Identeg, statistik och marknadsdata, TMF; 08-762 72 19, yvonne.identeg@tmf.se 
Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, 070-562 72 04, anne.radestad@tmf.se

Dela: Share Share

Snabblänkar

TMF i siffror

Relaterade länkar

Pressmeddelande

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se