Sverige tar matchen

Sverige tar matchen rullar vidare och nyligen har webbplatsen www.sverigetarmatchen.se uppdaterats (se länk till höger). Det har bl a införts ett ”reglage” som gör att man kan enkelt kan se hur stort bidraget är beroende på antal anställda. Kampanjen närmar sig dessutom 1 000 anslutna företag!

Förutom uppdaterad webbplats så är det en del annat inplanerat. En ny bannerkampanj på bl a DI.se för anslutna företag, liknande den som gick över jul/nyår, kommer igång vecka 22.
Vecka 22 är det också en kampanj på Youtube där samtliga filmer nu ligger – de senaste varianterna är företagsfilmer där man berättar om varför man tycker det är viktigt att gå med och sprida budskapen från Sverige tar matchen. Gå gärna in och titta.
 
Via sajten kan man registrera sig för nyhetsbrev för att få nyheteter om Sverige tar matchen en gång i månaden.  

Sverige tar matchen
Sverige tar matchen är ett initiativ från Svenskt Näringsliv som handlar om att föra ut berättelser om företagens betydelse för samhället. Sverige tar matchen logotype_smallGenom att visa hur små företag, stora företag eller hela branscher tar matchen vill Svenskt Näringsliv tillsammans med medlemsorganisationer och medlemsföretag att fler ska känna till, känna för och engageras i det som ger Sverige kraft. Kraften kommer från resultaten av de dagliga affärer som våra konkurrenskraftiga företag gör på världsmarknaden. Betydelsen av att lyckas i det arbetet är helt avgörande för Sveriges välstånd.

Därför behövs det här initiativet
Sverige har år efter år visat sig vara ett av världens mest konkurrenskraftiga länder. Vi har varit en av globaliseringens verkliga vinnare. Vi har all anledning att känna oss stolta. Vi är duktiga, men också ständigt utmanade. Vi kan inte slå oss till ro och vi kan inte ta vår välfärd för given.
 

Se fler filmer på Sverige tar matchens Youtube-kanal

Det lönar sig att förädla!
Svensk trä- och möbelindustri producerar varor till ett värde av nära 70 miljarder, och exporterar för 23 miljarder. Genom innovationer, effektiv produktion och affärsmannaskap når trä- och möbelindustrins produkter användare. Det är i det ögonblick en kund väljer att köpa av ett företag som välstånd skapas. Det är kunderna, som har många alternativ, som avgör förutsättningarna för framtidens välfärd. När svenska produkter säljer bra på världsmarknaden skapas resurser för att kunna importera sådant som vi inte tillverkar själva. Det är företagen som tar matchen på marknaden, och det skapar välstånd.

Konkurrenskraftiga företag skapar välfärd
Sverige tar matchen vill öka förståelsen för företagens helt avgörande roll för vårt välstånd och vår välfärd. Även om svenska folket i stort förstår kopplingen mellan konkurrenskraftiga företag och välfärd, behöver vi alla bli påminda och förstärkta i vår uppfattning. Att vårt välstånd och vår välfärd står och faller med konkurrenskraftiga företag bör vara en grundläggande insikt som delas av alla.

Alla kan vara med och engagera sig!
För att det här initiativet ska få kraft är vi inte bara beroende av att många företag, företagare och kommuner engagerar sig, utan även du som medarbetare eller vanlig medborgare är en viktig berättare om vad näringslivet faktiskt åstadkommer. Alla har en egen historia att berätta om hur man tar matchen. Ju fler sådana historier som blir berättade desto bättre.


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se