TMF. Länk till startsidan för webbplatsen.

TMF Opinion

TMF-Opinion-Immaterialratt2TMF Opinion är en publikation om organisationens opinionsbildning och näringspolitiska arbete. Tidningen produceras numera vid behov och har ingen regelbunden utgivningsfrekvens.

För frågor om TMF Opinion vänligen kontakta:

Anne Rådestad, kommunikationschef, kommunikationschef, TMF 

TMF Opinion 2009-2011:

Tema Utbildning sept-2011 (ext. länk)
1-2011 (ext.länk)

2-2010 (ext.länk)
1-2010 (ext.länk)

 2-2009 (ext.länk)
 1-2009 (ext.länk)


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se