TMF. Länk till startsidan för webbplatsen.

Trä&Möbelforum

Från och med 2012 finns numera Trä & Möbelforum på en egen webbplats; traomobelforum.se.

Du som inte är TMF-medlem kan beställa Trä&Möbelforum via:
Ingela Bogíc
E-post: ingela.bogic@arbio.se


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se