Dörrar

Pil
+8%
Antal levererade dörrar för kvartal 2, 2016, var 447 494 dörrar enligt rapporterande företag, en ökning med 7,5 procent, (416 313 dörrar, kvartal 2 2015).

För mer detaljerad information kring dörrstatistik - kvartalsrapporter, marknadsrapporter mm -  krävs medlemsinloggning från TMF:s startsida.

Kontakt

Yvonne Identeg, 08-762 72 19

Dokument

Dörrar Rapport - halvår 2016.pdf
Dörrar Rapport helår 2015.pdf
Dörrar Rapport helår 2014.pdf
Dörrar Rapport helår 2013.pdf
Dörrar Rapport helår 2012.pdf
Bygg & Järnindex - aug 2016.pdf

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se