Köksinredningar

Pil
+25%
Den totala fakturerade försäljningen av köksinredningar ökade med 25 procent till 4,8 miljarder kr under januari - december 2015 jämfört med samma period 2014.

Den totala fakturerade försäljningen av köksinredningar ökade med 25 procent till 4,8 miljarder kr under januari - december 2015 jämfört med samma period 2014.

Den totala fakturerade försäljningen av stommar till köksinredningar ökade med 17 procent till 2 913 435 stommar under samma period.

TMF tar fram statistiken i samarbete med Prognoscentret.
Statistiken visar försäljning på den svenska marknaden och omfattar försäljning för 20 aktörer, fördelat på åtskilliga varumärken.

 

Kontakt

Yvonne Identeg, 08-762 72 19

Generell statistik - köksinredningar:

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se