Möbler

Pil
-1%
Exporten av möbler minskade totalt med 1 procent till 7,7 miljarder kr under januari -juni 2016 jämfört med 2015 enligt SCB. De största exportländerna är Norge, Danmark, Tyskland, Finland, Storbritannien, USA och Frankrike.
Exporten av kontorsmöbler ökade med 2 procent till 1 171 miljoner kr under januari -juni 2016, jämfört med 2015.

TMF sammanställer statistik om den svenska möbelindustrin från egna och andra källor. Statistiken visar bl a siffror för export och import, trender mm.

Den generella möbelstatistiken är öppen för alla - även icke-medlemmar, se nedladdningsbara filer till höger. Materialet får gärna citeras om källan anges.
Möbelstatistiken publiceras fyra gånger per år på TMF:s webbplats.

Den detaljerade statistiken för varje produktgrupp möbler (export/import) hittar du också i filerna till höger. Filerna är dock låsta och kräver medlemsinloggning. 

Följande sidor ingår:

1. Bedroom furniture
2. Dining Room furniture
3. Fitted Kitchen units
4. Wooden furniture used in kitchen
5. Matresses
6. Office furniture
7. Other furniture
8. Other Seats
9. Parts of furniture
10. Plastic furniture
11. Rattan furniture
12. Shop furniture
13. Upholstered furniture
14. Total  Sweden samt Office seats (Kontorsstolar & höj- och sänkbara snurrstolar ) KN 9401 3010.

Här kan du se en detaljerad beskrivning av vad som ingår i de olika produktgrupperna.

Varugrupper för möbler 

Kontakt

Yvonne Identeg, 08-762 72 19
Generell (öppen) & detaljerad (låst) ackumulerad möbelstatistik:

Dokument

ExportImport kontorsstolar - juli 2016.xlsx
ExportImport möbler - juli 2016.xlsx
Detaljerad årsstatistik, kontorsstolar - 2015.xlsx
Detaljerad årsstatistik, möbler - 2015.xlsx

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se