Trägolv

Pil
+15%
Enligt FEP (European Federation of the Parquet Industry) ökade Sveriges produktion av trägolv, lamellparkett och massiva trägolv med 14,5 procent till 10,6 miljoner kvm under 2015.

För mer detaljerad information kring golvstatistik - kvartalsrapporter, marknadsrapporter mm -  krävs medlemsinloggning från TMF:s startsida.

Dokument

FEP-statistik (eng) - 2015.pdf
FEP-statistik 2014 (eng).pdf
FEP-statistik 2013 (eng).pdf
FEP-statistik 2012 (eng).pdf

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se