Trähus

Pil
+15%
Den totala orderingången för monteringsfärdiga trähus ökade i värde med 15 procent till 6,1 miljarder kr under januari–augusti 2016 jämfört med 2015. Medlemsföretagens leveranser ökade med 22 procent till 5,1 miljarder kr.

För mer detaljerad information kring trähusstatistik - kvartalsrapporter, marknadsrapporter mm - krävs medlemsinloggning från TMF:s startsida.

 

Dokument

ExportImport - juni 2016.pdf
Marknadsrapport + diagram - aug 2016.pdf
Lathund trähusstatistik 2016.pdf
Marknadsrapport - dec 2015.pdf
Marknadsrapport - dec 2014.pdf
Trähusbranschen 2016 (för 2015).pdf

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se