Trappor

Pil
+13%
Den fakturerade försäljningen av trappor under kvartal 2 2016 ökade med 13 procent till 84 miljoner kr jämfört med motsvarande kvartal 2015.

För mer detaljerad information kring trappstatistik - kvartalsrapporter, marknadsrapporter mm - krävs medlemsinloggning från tmf.se:s startsida.

 

Kontakt

Yvonne Identeg, 08-762 72 19

Dokument

Trappor Diagram kv 2 2016.pdf
Trappor Rapport kv 2 2016.pdf
Trappor Diagram kv 1-4 2015.pdf
Trappor Rapport kv 1-4 2015.pdf
Trappor Diagram kv 1-4 2014.pdf
Trappor Rapport kv 1-4 2014.pdf
Trappor Diagram kv 1-4 2013.pdf
Trappor Rapport kv 1-4 2013.pdf

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se