TMF. Länk till startsidan för webbplatsen.

Branschstatistik

TMF sammanställer statistik om den svenska trä- och möbelindustrin från egna och andra källor. Statistiken är inriktad på byggande och boende och visar siffror för produktion, export och import för bl.a trähus, möbler, dörrar, fönster, trägolv, trätrappor och träkomponenter samt löneutveckling och arbetsskadestatistik. Materialet får gärna citeras om källan anges.

Generell branschstatistik är öppen för alla. Det gäller t ex Baskfakta - trä- och möbelindustrin, TMF i siffror och Trähusbarometern, se "Statistiska publikationer" (menyn till vänster). När det gäller specifik branschstatistik för olika produktgrupper - kvartalsrapporter, marknadsrapporter eller exportsiffror - krävs dock medlemsinloggning.


Pil
+8%

Pil
+8%

Pil
+25%

Pil
-1%

Pil
+13%

Pil
+15%

Pil
+15%

Pil
±0%

Kontakt

Yvonne Identeg, 08-762 72 19

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se