Bygg & Järnindex

Bygg- och järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 6,1 procent i augusti. Hittills i år (januari-augusti) har branschens försäljning ökat med 6,7 procent.

- Mot bakgrund av att branschen förra året ökade med 12,5 procent i augusti samt den relativt låga tillväxttakten under juni och juli i år, är det med stor tillfredställelse vi tar emot siffrorna som visar på en uppgång i försäljningen under augusti med fina 6,1 procent, säger en Ulf S. Gustafsson, vd för Byggmaterialhandlarna, i en presskommentar.

Byggmaterialhandlarna (f.d. Bygg & Järnhandlarna) är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial som samlar över 760 medlemsföretag. 


OBS! För att komma åt aktuella index krävs medlemsinloggning.
Det är endast då dokumenten nedan är nedladdningsbara.

Dokument

Bygg & Järnindex - aug 2016.pdf

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se