DHI - Butikshandel med möbler

Detaljhandelindex för butikshandel med möbler visar till största delen butikshandel med möbler för hemmet. Den ackumulerade omsättningen för butikshandeln för möbler ökade med 6,4 procent till 22,7 miljarder kr under januari - augusti 2016, jämfört med samma period 2015 (Källa: SCB/HUI).

OBS! Notera att statistikdokument endast blir tillgängliga via medlemsinloggning (spalten till höger).

FAKTA: I branschen, 47591- Möbler, butikshandel och 47592 - Kontorsmöbler, butikshandel, ingår ett urval av företag som har butikshandel med möbler som sin huvudverksamhet.

 


OBS! För att komma åt aktuella index krävs medlemsinloggning. Det är endast då dokumenten nedan är nedladdningsbara.

Dokument

DHI Butikshandel möbler - aug 2016.xls
Totala detaljhandeln - 08 2016.xlsx

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se