Kontorsmöbelindex

Kontorsmöbelindex representerar prisutvecklingen för kostnaden att tillverka planmöbler, arbetsstolar och övriga möbler.

Respektive index består av ett viktat materialprisindex (ITPI*), sammanvägt med AKI för arbetare SNI C, Transport TPI 49.41 samt en ovägd del. Basår är januari 2011. Indextabellen publiceras under dokument (i högerspalten).

Se sammansättning och viktandelar enligt beskrivningen till höger.

OBS! För detaljerat index samt närmare beskrivning av sammansättning och viktandelar (i högerspalten) krävs medlemsinloggning.OBS! För att komma åt aktuellt index samt beskrivning hur det räknas ut krävs medlemsinloggning. Det är endast då dokumenten nedan är nedladdningsbara.

Dokument

Beskrivning - kontorsmöbelindex.pdf
Kontorsmöbelindex 201606.xlsx

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se