Basfakta - trä- och möbelindustrin

Basfakta för trä- och möbelindustrin (se fil till höger) uppdateras en gång per år och visar SCB:s senaste siffror för trä- och möbelindustrin enligt SNI, svensk näringsgrensindelning. 

Statistiken visar bl.a. siffror för antal företag, antal anställda, nettoomsättning, produktionsvärde samt export och import på olika nivåer. 


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se